Επικαιροποίηση ηλεκτρονικού μητρώου μονίμων εκπαιδευτικών εν όψει των αιτήσεων μετάθεσης, βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης σχολικού έτους 2016 – 2017 Την αίτηση θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί

Έγγραφο 213318/E1/13-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Για το σχολικό έτος 2016-2017 … Διαβάστε περισσότερα…

Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου

ΑΔΑ: 6ΤΝΩ4653ΠΣ-Ω4Ζ – Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου. … Διαβάστε περισσότερα…

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις – Ανακλήσεις Διαθέσεων – Υπερωριακής Απασχόλησης εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: 6Ψ6Υ4653ΠΣ-ΨΤΥ – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου. (αφορά στην … Διαβάστε περισσότερα…

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017 και των αποφοίτων – υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο Τον Φεβρουάριο θα κατατεθούν οι Αιτήσεις - Δηλώσεις για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017

Εγκύκλιος Φ.251/210705/Α5/9-12-2016 (ΑΔΑ: 698Η4653ΠΣ-56Ρ) του Υπουργείου Παιδείας Σχετικές ΥΑ : … Διαβάστε περισσότερα…

Δικαιούνται τις δαπάνες μετακίνησης τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Οι μετακινήσεις τους για συνεδριάσεις γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας

Έγγραφο 2/2615/ΔΕΠ/1-4-2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Στις διατάξεις του … Διαβάστε περισσότερα…

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου – Διαγωνισμός για την Αξιοποίηση του Διαδικτύου στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Υποβολή συμμετοχών μαθητών έως τις 20 Ιανουαρίου 2017

Έγγραφο 209563/Δ7/8-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (7 … Διαβάστε περισσότερα…

«Λέμε Αντίο στην Πλαστική Σακούλα» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το δίκτυο Μεσόγειος SOS

Έγγραφο 209843/Δ2/8-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει το … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τα σχολεία είναι η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

Εγκύκλιος 210180/Δ2/8-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλεί … Διαβάστε περισσότερα…

Διορισμός αιρετών μελών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) Με θητεία μέχρι 31-12-2018

Απόφαση Φ.350/90/209647/E3/8-12-2016 (ΑΔΑ:6ΑΚΘ4653ΠΣ-ΡΜΠ) του Υπουργείου Παιδείας Διορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά … Διαβάστε περισσότερα…

Παράταση χρονικής περιόδου πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών Δ.Ε. Λόγω εκτάκτων αναγκών

Έγγραφο Φ10/210338/Δ2/8-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην … Διαβάστε περισσότερα…

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για βαθμολογική εξέλιξη Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών - Δεν αφορά στους εκπαιδευτικούς

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/8-12-2016 (ΑΔΑ: 65Ξ4465ΦΘΕ-ΝΒ9) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης … Διαβάστε περισσότερα…

Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις

Προεδρικό διάταγμα 127/2016 (ΦΕΚ 226/Α/6-12-2016) Από τον αριθμό των θέσεων … Διαβάστε περισσότερα…

Σε ποια σχολεία της Περ. Ενότητας Φλώρινας θα λειτουργήσουν τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση 8530/7-12-2016 (ΑΔΑ:67Ε84653ΠΣ-ΛΗΦ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζουμε για το … Διαβάστε περισσότερα…

Πρόσληψη 49 αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Απόφαση 209335/Ε2/7-12-2016 (ΑΔΑ: Ψ7324653ΠΣ-ΧΩΑ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … Διαβάστε περισσότερα…

Ξεκινούν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Λυκείων στα ομαδικά αθλήματα Για το σχολικό έτος 2016-2017

Έγγραφο 208189/Δ5/06-12-2016 (ΑΔΑ:6Ω9Η4653ΠΣ-ΥΡ7) του Υπουργείου Παιδείας Στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων … Διαβάστε περισσότερα…

Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Που προέκυψαν από τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016

Έγγραφο Φ.350/85/206561/Ε3/5-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας στέλνουμε την αριθμ. Φ.350/84/206558/Ε3/5-12-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού Διοργάνωση ημερίδας ανάδειξης καλών πρακτικών από τον ΣΣΝ Φλώρινας

Έγγραφο 7304/5-12-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας Οι εκπαιδευτικοί όλων των Σχολικών … Διαβάστε περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο