Σχολικές εκδρομές

Τελευταία ενημέρωση 5 Φεβρουαρίου 2021 από Διαχειριστής δικτυακού τόπου ΔΔΕ Φλώρινας


Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας (YA 20883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020)

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον θεματικό ιστότοπο.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •