Σχολικές εκδρομές

Τελευταία ενημέρωση 22 Μαρτίου 2024 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας (YA 20883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020)

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον θεματικό ιστότοπο.

Share and Enjoy !
Shares