Σχολικές εκδρομές

Τελευταία ενημέρωση 6 Μαΐου 2022 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας (YA 20883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020)

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον θεματικό ιστότοπο.