Διευθύντρια Διεύθυνσης

Τελευταία ενημέρωση 30 Απριλίου 2024 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Διευθύντρια
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Παπαδοπούλου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) [1]Η Διευθύντρια της ΔΔΕ Φλώρινας αναπληρώνεται την τρέχουσα περίοδο από τον Αναπληρωτή Διευθυντή.

 • Αναπληρωτής Διευθυντής
  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
  Τόνας Ζαχαρίας, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 (Χημικών) [2]

[1] Με την Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ), Υ.Α. σε συνδυασμό με την 5320/1-9-2022 διαπιστωτική πράξη της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας η Παπαδοπούλου Δέσποινα ανέλαβε και ασκεί καθήκοντα Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

[2] Με την Αρ. Πρωτ.: 4390/01-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΕ446ΜΤΛΗ-ΖΗΥ), διαπιστωτική πράξη της ΔΔΕ Φλώρινας, από 01-09-2022 και μέχρι την επάνοδο της αρχικά τοποθετηθείσας Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, τα καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής της, Προϊστάμενος του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Φλώρινας, Τόνας Ζαχαρίας του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 – Χημικών, με ΑΜ 170637.


Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Η Δέσποινα Παπαδοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πτολεμαΐδα. Είναι σύζυγος του καθηγητή Φυσικής Αγωγής και Διευθυντή του Γυμνασίου Φιλώτα, Αντώνη Γάτα, και μητέρα ενός αγοριού. Σπούδασε Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου εκπόνησε και το μεταπτυχιακό της στη Λογοτεχνία (βαθμός Άριστα). Είναι Διδάκτορας της Φιλοσοφίας του ΑΠΘ (με βαθμό άριστα παμψηφεί). Το δεύτερο μεταπτυχιακό της έχει αντικείμενο τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Γνωρίζει τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά και Ιταλικά (σε άριστο επίπεδο) και Γαλλικά (σε επίπεδο Β2). Έχει πιστοποίηση Β επιπέδου στην Πληροφορική. Εργάστηκε στην Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ και συνεργάστηκε στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της Λογοτεχνίας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Είναι επιμορφώτρια του ΙΕΠ στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, στην Εισαγωγική Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και στα Νέα Προγράμματα Σπουδών (Λογοτεχνία). Συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο RomaTre ως tutor accogliente στην πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου. Δίδαξε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Πρακτικές Ακαδημαϊκού Λόγου) και στην ΑΣΠΑΙΤΕ Κοζάνης (το μάθημα της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης).

Εργάζεται στην εκπαίδευση από το 1993. Υπηρέτησε ως Διευθύντρια στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας και στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας. Υπηρέτησε ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σχολική Σύμβουλος) φιλολόγων Κοζάνης και Γρεβενών στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας. Διετέλεσε Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης (και Αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας).

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης. Είναι κριτής άρθρων/εισηγήσεων περιοδικών εκδόσεων και συνεδρίων. Συμμετέχει σε συνέδρια και αρθρογραφεί για θέματα φιλολογικά, παιδαγωγικά και διοίκησης της εκπαίδευσης. Από τις εκδόσεις Αρμός-Ψηφίδα κυκλοφορεί το βιβλίο της Πολλαπλότητα Ενιαία και από τις εκδόσεις Ιδαλγός το βιβλίο της Σε κοινότητα με τον «ομότεχνο-άλλο».

Με την απόφαση Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) του Υπουργείου Παιδείας τοποθετήθηκε Διευθύντρια στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2026.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 7, 531 00, Φλώρινα
Τηλ:  2385 350 574


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 • Η Οργάνωση και δομή των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται στον νόμο 1304/1982 (ΦΕΚ 144/Α/7-12-1982).
 • Με το άρθρο 56 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) γίνεται επανακαθορισμός της δομής και λειτουργίας τους.
 • Με τα εδάφια α, β, γ και δ της παρ. 29 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000) οι περισσότερες αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και ασκούνται μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πλέον θεωρούνται Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του.
 • Με το ΠΔ 161/2000 (ΦΕΚ145/Α/23-6-2000) καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Με την ΣΤ5/56/13-11-2000 (ΦΕΚ 1409/Β/2000) ΥΑ και την Α2/746/20-6-2000 (ΦΕΚ 843/Β/2000) παρόμοια ΥΑ (ΠΑΙΔΕΙΑΣ) έγινε μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Με την παρ. 5 του άρθρου 3 του νόμου 2896/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002) «Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ονομάζονται εφεξής Διευθυντές Εκπαίδευσης
 • Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εγκύκλιος Ε.2136/10-07-2019 της ΑΑΔΕ, ΑΔΑ: 6ΔΙ246ΜΠ3Ζ-ΣΓ2)
 • Με την ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-2002) καθορίστηκαν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε πολλές φορές και τελικά τα άρθρα της 14 έως και 25 καταργήθηκαν με την ΚΥΑ 170405/ΓΓ1/28-12-2021, ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021, ΑΔΑ: 6ΛΠΦ46ΜΤΛΗ-Τ5Ν)
 • Με την ΚΥΑ 170405/ΓΓ1/28-12-2021, ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021, ΑΔΑ: 6ΛΠΦ46ΜΤΛΗ-Τ5Ν) επανακαθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης
 • Με το άρθρο 49 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) ορίζεται ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με το άρθρο 52 του ίδιου ΠΔ καθορίζεται ο επιχειρησιακός στόχος κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η οργανωτική της δομή. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 52 αυτού του ΠΔ : «Επιχειρησιακός στόχος κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η εποπτεία και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της και των υποστηρικτικών αποκεντρωμένων δομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου.»
 • Με το άρθρο 5 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζονται ως «αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που οργανώνουν και υποστηρίζουν την παροχή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το έργο των εκπαιδευτικών».
 • Με την απόφαση 160288/Α7/23-12-2022 (ΦΕΚ 6864/Β/29-12-2022, ΑΔΑ: 6ΔΒΣ46ΜΤΛΗ-Ο90) εκχωρούνται διατακτικές αρμοδιότητες και δικαίωμα υπογραφής στους Διευθυντές Εκπαίδευσης.
 • Με το άρθρο 30 του Ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α/29-7-2020) λήγει η θητεία των προηγούμενων διευθυντών εκπαίδευσης και νομοθετούνται οι διαδικασίες προς επιλογή νέων προσωρινών Διευθυντών.
 • Εκδίδεται η Φ.353.1/12/102292/Ε3/30-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΗΛ46ΜΤΛΗ-ΙΗΩ) προκήρυξη που καθορίζει λεπτομέρειες της διαδικασίας και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις των Προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 • Με την Φ.353.1/14/103638/Ε3/5-8-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΡΣ46ΜΤΛΗ-5ΜΦ) ΥΑ συγκροτείται το συμβούλιο επιλογής Προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 • Με την Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) ΥΑ τοποθετούνται οι Προσωρινοί Διευθυντές με θητεία μέχρι 31-08-2021
 • Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 232 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021 : «3. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4713/2020 (Α’ 147), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’.»
 • Με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) ορίζονται τα νέα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης
 • Με την Φ.353.1/22/170031/Ε3/28-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9M46ΜΤΛΗ-E0T) και την Φ.353.1/2/27/Ε3/03-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΒ46ΜΤΛΗ-Ν5Ζ) προκήρυξη καθορίζονται οι προθεσμίες και οι διαδικασίες επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης βάσει των διατάξεων του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021)
 • Εκδίδονται οι αποφάσεις συγκρότησης των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης καθώς και η ΥΑ Φ.350/85/166421/Ε3/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΒ846ΜΤΛΗ-Τ9Λ) με θέμα : «Συγκρότηση επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 • Με την Φ.353.1/97/82177/Ε3/05-07-2022 (ΑΔΑ: 971Ν46ΜΤΛΗ-ΒΔΟ) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας κυρώθηκαν οι τελικοί πίνακες επιλογής των υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης, Η ισχύς αυτών των πινάκων λήγει την 31η Ιουλίου 2026.
 • Με την Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας γίνεται η τοποθέτηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης βάσει των διατάξεων του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021), με θητεία έως 31-7-2026.
Share and Enjoy !
Shares