Διακοπή της λειτουργίας του σχολείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπών (Γυμνάσιο – Λ.Τ. Λαιμού) Την Δευτέρα 13 Μαΐου του 2024


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: Ψ273ΩΞ8-Ρ3Α – Θέμα: «Διακοπή της λειτουργίας του σχολείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπών (Γυμνάσιο – Λ.Τ. Λαιμού)». Απόφαση 99/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Έχοντας υπόψη:

[…]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Το σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπών (Γυμνάσιο – Λ.Τ. Λαιμού), την Δευτέρα 13 Μαΐου του 2024 δε θα λειτουργήσει, διότι, από την Παρασκευή 10 έως και την Δευτέρα 13 Μαΐου του 2024, στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου – Λ.Τ. Λαιμού θα βρίσκονται οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.).

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Απόστ. Στεργίου

Share and Enjoy !
Shares