Διάφορα

Τελευταία ενημέρωση 6 Αυγούστου 2022 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Ο νόμος 2690/1999 (Κώδικας διοικητικής διαδικασίας – ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές.

Ο νόμος 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας – ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές.

Ο νόμος 4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές.

Share and Enjoy !
Shares