Διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την αποτίμηση της έκτασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού Στο πλαίσιο του ν. 5029/23 «Ζούμε Αρμονικά Μαζί. Σπάμε τη Σιωπή»

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 48796/ΓΔ4/14-05-2024 Διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση της … ➜ περισσότερα

Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τροποποίηση της Υ.Α. «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Αριθμ. 44879/ΓΔ4/26-04-2024 – Τεύχος B’ 2531/29.04.2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία … ➜ περισσότερα

Διαδικασία τροχονομικού ελέγχου για οδικές μετακινήσεις σε αποστάσεις μέχρι 35 χιλιόμετρα για όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας Θα εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται για τις αντίστοιχες οδικές μετακινήσεις των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής μέχρι 35 χιλιόμετρα

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. : Φ1/41804/ΓΔ4, 19-04-2024 – ΑΔΑ: 6ΕΔ146ΝΚΠΔ-Ψ2Ψ Οδηγίες … ➜ περισσότερα

Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού Σε επίπεδο σχολικής μονάδας και τετραμελών ομάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Αριθμ. 36421/ΓΔ4/08-04-2024 – Τεύχος B’ 2177/08.04.2024 Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπεύθυνων … ➜ περισσότερα

Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα Μετατίθεται για την Τρίτη 7 Μαΐου 2024

Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70A/60/οικ.5420 – Τεύχος B’ 1836/26.03.2024 Μεταθέτουμε την αργία … ➜ περισσότερα

Ειδικό ακαταδίωκτο για εκπαιδευτικούς που αναφέρουν σε διωκτικές αρχές περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων μαθητών τους που υποπίπτουν στην αντίληψή τους Δεν εγκαλούνται, δεν ενάγονται, δεν διώκονται πειθαρχικά, δεν απολύονται, ούτε υφίστανται άλλου είδους κυρώσεις ή δυσμενή μεταχείριση, για το περιστατικό που ανέφεραν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά µόνο εάν προέβησαν εν γνώσει τους σε αναληθή αναφορά.

Άρθρο 130 του νόμου 5090/2024 (ΦΕΚ 30/Α/23-02-2024) Υποχρεώσεις των επαγγελματιών … ➜ περισσότερα

Ποινικό αδίκημα κάθε μορφή διατάραξης της λειτουργίας χώρων της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τιμωρείται με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή

Άρθρο 33 του νόμου 5090/2024 (ΦΕΚ 30/Α/23-02-2024) Διατάραξη της λειτουργίας … ➜ περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. : Φ1/19577/ΓΔ4/23-02-2024 – ΑΔΑ: 63Α246ΝΚΠΔ-ΙΦΕ Οδηγίες σχετικά … ➜ περισσότερα

Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης φοίτησης μαθητή/τριας Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ- gov.gr)

KYA Αριθμ. 520/26-01-2024 (Τεύχος B’ 658/31.01.2024) Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης φοίτησης … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2023-2024 Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή της Α΄ Φάσης των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού θα ακολουθήσει η έκδοση σχετικής εγκυκλίου

Y.A. 3516/Δ5/12-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΝΔ46ΝΚΠΔ-ΑΓ1) Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. … ➜ περισσότερα

Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από την 11 Δεκεμβρίου 2023 έως και την  31 Ιανουαρίου 2024 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές

Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που … ➜ περισσότερα

Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αντικείμενο τη νομιμότητα της διαδικασίας πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών Στο σύνολο των σχολικών μονάδων του Νομού Αττικής

Έλεγχος της ΕΑΔ με αντικείμενο τη νομιμότητα της διαδικασίας πραγματοποίησης … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20923/Δ2/ 23-02-2021 υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» Αφορά σε θέματα σχετικά με το βαθμό ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα - προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών Μουσικού Γυμνασίου

Αριθμ. 93483/Δ2 (Τεύχος B’ 5242/29.08.2023) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20923/Δ2/ … ➜ περισσότερα

Αναθέσεις μαθημάτων όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024

Υ.Α. Αριθμ. 91097/Δ3/16-08-2023 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5140/18.08.2023) Αναθέσεις μαθημάτων των … ➜ περισσότερα

Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2023-2024 Υποβολή από την 28η Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και την 07η Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59

Εγκύκλιος, Αριθ. Πρωτ.: Φ13α/71351/ΓΔ4/27-06-2023 Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, … ➜ περισσότερα

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Π.Δ. 77 - Τεύχος A’ 130/27.06.2023

Π.Δ. 77 – Τεύχος A’ 130/27.06.2023 Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της Υ.Α. περί εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και θεμάτων οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Y.A. Αριθμ. 68027/ΓΔ4 – Τεύχος B’ 4037/23.06.2023 Τροποποίηση της υπό … ➜ περισσότερα

Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΥΠΑΙΘ, Υ.Α. Αριθμ. Κ3/56138/19-05-2023 – Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 482/24.05.2023 Συγκρότηση και … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης που ρυθμίζει θέματα εγγραφών και μετεγγραφών στα Γυμνάσια και Λύκεια Ρυθμίζει κυρίως θέματα κινητικότητας μαθητών από και προς τα Πρότυπα ΕΠΑΛ

Απόφαση 77231/ΓΔ4/23-06-2022 (ΦΕΚ 3323/Β/28-06-2022) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την τροποποίηση … ➜ περισσότερα