Διευκρινίσεις σχετικά με τις μετεγγραφές στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) Προωθείται νομοθετική ρύθμιση για διευκρίνιση ασαφειών του υπάρχοντος πλαισίου


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 500/Υ1/30-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που λαμβάνουμε σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4415/16 και που αφορά τις μετεγγραφές στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα που μας επισημάνθηκαν, προωθείται το επόμενο διάστημα νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα αντικαθίσταται το άρθρο αυτό με την παρακάτω διατύπωση:

«Οι μαθητές δικαιούνται μια μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό. Ειδικά, οι μαθητές της Β’ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου μετεγγράφονται στην Β’ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Εφόσον μαθητής Επαγγελματικού Λυκείου που έχει φοιτήσει παλαιότερα σε Γενικό Λύκειο ζητά τη μετεγγραφή του σε Γενικό Λύκειο, κατατάσσεται σε τάξη σύμφωνα με τη συνολική μαθητική πορεία του (λαμβάνοντας υπόψη από ποιες τάξεις έχει προαχθεί στο Γενικό Λύκειο) και όχι απλώς την τελευταία τάξη εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που μαθητής Γενικού Λυκείου που έχει φοιτήσει παλαιότερα σε Επαγγελματικό Λύκειο ζητά τη μετεγγραφή του σε Επαγγελματικό Λύκειο. Η ισχύς της διάταξης αυτής ισχύει από το σχολικό έτος 2016-17.»

Το έγγραφο

Τι αναφέρει το νυν υπάρχον άρθρο 32 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016):

«Άρθρο 32 – Ρυθμίσεις εγγραφής μαθητών σε διαφορετικό τύπο Λυκείου
Οι μαθητές δικαιούνται μια μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό. Ειδικά, οι μαθητές της Β΄ τάξης του Ημερήσιου ή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου μετεγγράφονται στην Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.»

Share and Enjoy !
Shares