Ενημερωτική εγκύκλιος για την πραγματοποίηση των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ, Λυκείων ΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥ-Λ, ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ Μετά από το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 59288/ΓΔ4,29-05-2023 Ενημέρωση Μετά από το πρόβλημα που … ➜ περισσότερα

Κοινή ανακοίνωση υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ενημερωτικό σημείωμα για το πρόβλημα που αφορά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια της χώρας

Εισαγωγικά: Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών … ➜ περισσότερα

Βράβευση του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας στον 13o Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους

Το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας συμμετείχε επιτυχώς στον 13o Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό … ➜ περισσότερα

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης σε μαθητές και μαθήτριες για τη διάκρισή τους σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες σχολικού έτους 2022-2023 Ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων - δικαιολογητικών από 24/5 έως και 13/6

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ: Αρ. Πρωτοκόλλου: 56825/Δ5/23 Μαΐου 2023 Υποβολή δικαιολογητικών για … ➜ περισσότερα

Συγχαρητήριο μήνυμα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Για τις διακρίσεις μαθητών των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες

Με την ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. … ➜ περισσότερα

Μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών που οφείλονται σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας ή σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 55111 /ΓΔ4/17-05-2023 Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας … ➜ περισσότερα

Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών, απολυτηρίων και επαναληπτικών εξετάσεων των Α, Β και Γ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)

Εγκύκλιος, Αρ. Πρωτ. 52727/ΓΔ4/11-05-2023 Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών, … ➜ περισσότερα

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24 Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων από τους γονείς έως τις 15-05-2023, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω gov.gr

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.: 51019/ΓΔ4/05-05-2023 Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας … ➜ περισσότερα

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις Αφορά υποψηφίους που εξετάζονται σε άλλη σχολική μονάδα από αυτήν στην οποία υπέβαλαν αίτηση - δήλωση

ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.: Φ.251/50430/A5/04-05-2023 – ΑΔΑ: 6Λ6846ΜΤΛΗ-29Δ Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, … ➜ περισσότερα

Εξετάσεις μαθητών/τριών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α΄ 70) Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις από τις 08 Μαΐου 2023 έως και τις 18 Μαΐου 2023 στις κατά τόπους ΔΔΕ

ΥΠΑΙΘ, Αριθ. Πρωτ.: Φ13α/48425/Δ4/28-04 -2023 Σχετ.: 1) Η με αρ. … ➜ περισσότερα

Οδηγίες προς τα σχολεία που θα συμμετέχουν στην Ελληνική PISA 2023 Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένα σχολεία στις 10 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος 48676/ΓΔ4/28-04-2023 του Υπουργείου Παιδείας Οι Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα … ➜ περισσότερα

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» Για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και κατανομή υποψηφίων, έτους 2023

Υ.Α. Φ.251/45487/Α5/21-4-2023 (ΑΔΑ: ΨΥ5Β46ΜΤΛΗ-2Ω0) Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική … ➜ περισσότερα

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023

Υ.Α. Φ.251/45484/Α5/21-4-2023 (ΑΔΑ: 9ΣΚΖ46ΜΤΛΗ-Ξ55) Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και … ➜ περισσότερα

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το 2023-2024 Υποβολή αιτήσεων από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος 45239/Δ2/20-04-2023 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την 20923/Δ2/23-02-2021 ΥΑ … ➜ περισσότερα

Σε ποια Γυμνάσια θα διεξαχθούν οι Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα (Ελληνική PISA) Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων που επιλέχθηκαν είναι υποχρεωτική

Απόφαση 41960/ΓΔ4/10-04-2023 (ΦΕΚ 2523/Β/18-04-2023) του Υπουργείου Παιδείας α. Βάσει των … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών λόγω COVID-19 Είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών

Έγγραφο Φ1/41721/ΓΔ4/07-04-2023 του Υπουργείου Παιδείας Μετά την άρση των έκτακτων … ➜ περισσότερα

Προγραμματισμός εξετάσεων Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, ΕΑΕ – ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2022-2023

ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 52727/ΓΔ4/11-05-2023 Καθορισμός των διαδικασιών πραγματοποίησης των προαγωγικών, … ➜ περισσότερα

Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2022-2023 Για τα Λύκεια στις 18 Μαΐου για τα Γυμνάσια στις 30 Μαΐου

Υ.Α. Αριθμ. 39704/ΓΔ4/4-4-2023 – Τεύχος B’ 2194/04.04.2023 Ορίζεται ως ημερομηνία … ➜ περισσότερα

Οι ομάδες μαθημάτων στα Εκκλησιαστικά Σχολεία – Θέματα των εξετάσεων – Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης Η απόφαση ισχύει από το σχολικό έτος 2022-2023

Απόφαση 32982/Θ2/22-02-2023 (ΦΕΚ 2047/Β/31-03-2023, ΑΔΑ: ΨΩ3Ε46ΜΤΛΗ-9Ο8) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο