Το πλαίσιο οργάνωσης και διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΕΠΑΛ 2022 Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής είναι να έχουν λάβει το απολυτήριο και το πτυχίο ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος Φ.152/54109/Α5/12-05-2022 (ΑΔΑ: Ρ2Ο746ΜΤΛΗ-ΖΤΒ) του Υπουργείου Παιδείας Οι πανελλαδικές εξετάσεις … ➜ περισσότερα

Οργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2022 Η συνεπής και αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο των εξετάσεων

Εγκύκλιος Φ251/51660/Α5/09-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΜΩ46ΜΤΛΗ-ΠΙΗ) του Υπουργείου Παιδείας Με την παρούσα … ➜ περισσότερα

Προγραμματισμός προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων των ΕΠΑΛ για το 2021-2022 Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων

Έγγραφο Φ13α/51039/Δ4/06-05-2022 του Υπουργείου Παιδείας Μετά τη λήξη των μαθημάτων … ➜ περισσότερα

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2022 θα ανοίξουν τα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα Επειδή η Πρωτομαγιά συμπίπτει με Κυριακή

Έγγραφο 41328/ΓΔ4/11-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σας γνωστοποιούμε ότι η υποχρεωτική … ➜ περισσότερα

Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2021-2022 Στις 20 Μαΐου 2022 λήγουν τα μαθήματα στα Λύκεια και στις 30 Μαΐου 2022 στα Γυμνάσια

Απόφαση 40398/ΓΔ4/08-04-2022 (ΦΕΚ 1716/Β/08-04-2022) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζεται ως ημερομηνία … ➜ περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου σχολικού έτους 2021-2022 Όσοι παρελάσουν θα πρέπει πριν και μετά την παρέλαση- εφόσον είναι συνωστισμένοι και όχι σε στοίχιση να φορούν τις μάσκες τους

Έγγραφο 31966/Δ5/21-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας Για τον συντονισμό της ροής … ➜ περισσότερα

Οι σχολικές μεταβολές στα ΕΠΑΛ και στα ΕΝΕΕΓΥ-Λ προϋποθέτουν εισήγηση του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) Αφού ανιχνεύσουν τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας στην οικεία Περιφέρεια

Απόφαση K3/30446/17-03-2022 (ΦΕΚ 1324/Β/21-03-2022, ΑΔΑ: 6ΦΔΓ46ΜΤΛΗ-Γ7Θ) του Υπουργείου Παιδείας Εισαγωγή … ➜ περισσότερα

Τι ισχύει για τις μαθητικές παρελάσεις στις Εθνικές επετείους και τον τρόπο επιλογής σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μια ορισμένης χρονικής περιόδου

Απόφαση Γ4/150/24-02-2000, ΦΕΚ 246/Β/02-03-2000 Ορισμός του τρόπου σύνθεσης των τμημάτων … ➜ περισσότερα

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023 Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00

Έγγραφο 28548/Δ6/14-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την … ➜ περισσότερα

Καταγραφή της προσβασιμότητας των κτιρίων των δημόσιων δομών του Υπουργείου Παιδείας από άτομα µε αναπηρία Όσα κτήρια καταχωρίζονται έως την 31η Μαρτίου 2022 εντάσσονται στον προγραμματισμό για την οριζόντια αποκατάσταση της προσβασιμότητας και την εύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων

Έγγραφο 28755/Δ3/15-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από τη συστηματική αποτύπωση … ➜ περισσότερα

Χρήση και αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων μετά το πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος Με απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου μπορούν να οργανώνονται εκδηλώσεις, προγράμματα και συνέδρια που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα

Έγγραφο 27633/ΓΔ4/11-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την παρ. 4α … ➜ περισσότερα

Πότε γίνεται η οριστικοποίηση του πλήθους των τμημάτων με τα οποία θα λειτουργήσει κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το επόμενο σχολικό έτος Προκειμένου να γίνει σωστός προγραμματισμός των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό

Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ … ➜ περισσότερα

Οι προϋποθέσεις φοίτησης σε εσπερινά σχολεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Τι ισχύει για τους ανήλικους μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στα σχολεία αυτά

Άρθρο 35 της απόφασης 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Δημοσίευση ΚΥΑ με την οποία επιτρέπεται η πραγματοποίηση μονοήμερων εκδρομών Και η πραγματοποίηση πολυήμερων εκδρομών από την 1.3.2022

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/2022 – ΦΕΚ 766/Β/18-2-2022 Έκτακτα μέτρα … ➜ περισσότερα

Επικαιροποίηση της απόφασης κατανομής των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας σε Ομάδες Εντάσσονται σε Ομάδες το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας και το ΕΚ Αμυνταίου

Απόφαση 251/28-01-2022 (ΑΔΑ: 6Θ9Τ46ΜΤΛΗ-4Γ5) της ΔΔΕ Φλώρινας Η Διευθύντρια της … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση του myschool σχετικά με την κτηριακή υποδομή των σχολικών μονάδων Υπάρχουν λανθασμένες καταχωρίσεις που πρέπει να διορθωθούν

Έγγραφο Φ1/6817/ΓΔ4/20-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Επειδή διαπιστώθηκαν λάθη και παραλήψεις … ➜ περισσότερα

Τα Ωρολόγια Προγράμματα όλων των τύπων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ισχύουν κατά το 2021-2022

1. Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου Γυμνασίου 2021-2022 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο