Ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία για το 2023 Πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις και εκκλησιασμός

Έγγραφο Φ1/8436/ΓΔ4/25-01-2023 του Υπουργείου Παιδείας Την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού … ➜ περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών σε Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια για το 2022-2023 Η περαιτέρω εφαρμογή τους θα ορισθεί με νέες υπουργικές αποφάσεις

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της … ➜ περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στα Πρότυπα και Πειραματικά ΓΕΛ για το 2022-2023 Η περαιτέρω εφαρμογή τους θα ορισθεί με νέες υπουργικές αποφάσεις

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α’, Β’ και … ➜ περισσότερα

Σχεδιασμός προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε σχολεία Απαραίτητη η ορθή ενημέρωση του mySchool σχετικά με τους χώρους και τις αίθουσες του κάθε σχολείου

Έγγραφο 120/12-01-2023 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ Στο πλαίσιο … ➜ περισσότερα

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των ΕΠΑΛ στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 2022-2023, των Α΄ και Β΄ τάξεων των Πρότυπων ΕΠΑΛ και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ στις προαγωγικές εξετάσεις 2022-2023 Όπου κρίνεται αναγκαίο πρέπει να αναμορφωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα

Έγγραφο Φ4/2433/ΓΔ4/11-01-2023 του Υπουργείου Παιδείας Στην προσπάθεια συμβολής στην αποτελεσματικότερη … ➜ περισσότερα

Πώς θα εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ για το 2022-2023 Η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης

Απόφαση Φ4/833/Δ4/04-01-2023 (ΦΕΚ 13/Β/09-01-2023, ΑΔΑ: ΨΘΟΚ46ΜΤΛΗ-82Ο) του Υπουργείου Παιδείας Τα … ➜ περισσότερα

Τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων της Α’ και Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑΛ Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023

Απόφαση Φ9/157144/ΓΔ4/19-12-2022 (ΦΕΚ 6545/Β/21-12-2022, ΑΔΑ: ΩΖΣ646ΜΤΛΗ-ΙΒΗ) του Υπουργείου Παιδείας Τα … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών των Πρότυπων ΕΠΑΛ UPD - Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023

Έγγραφο 152398/08-12-2022 (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ) του Υπουργείου Παιδείας Προκηρύσσουμε την πλήρωση … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με διορθώσεις σε διδακτικά βιβλία των ΕΠΑΛ του 2022-2023 Έχουν πραγματοποιηθεί διορθώσεις σε πέντε (5) συνολικά τίτλους διδακτικών βιβλίων

Έγγραφο Φ1/148145/Δ4/29-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή την παρατήρηση του … ➜ περισσότερα

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται στις Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις στα ΓΕΛ Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος όπου παρατηρείται καθυστέρηση

Εγκύκλιος 149174/ΓΔ4/01-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας Για την πορεία της διδασκαλίας … ➜ περισσότερα

Διδακτέα-Εξεταζόμενη ύλη των μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στα ΕΠΑΛ για το 2022-2023

Κοινή απόφαση Φ3/145134/Δ4/22-11-2022 (ΦΕΚ 6053/Β/28-11-2022) των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας … ➜ περισσότερα

Τα σχολεία στα οποία θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση νοσηλευτές δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής για το 2022-2023 Ο σχολικός νοσηλευτής που ήδη υπηρετεί θα έχει την ευθύνη της άσκησής τους

Απόφαση 142512/Ε4 /16-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες … ➜ περισσότερα

Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το 2023-2024 Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω του mySchool

Εγκύκλιος 141355/Δ4/15-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, … ➜ περισσότερα

Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου σχολικού έτους 2022-2023 Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων

Έγγραφο Φ1/139492/Δ2/10-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που … ➜ περισσότερα

Τα Ωρολόγια Προγράμματα όλων των τύπων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ισχύουν κατά το 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου Γυμνασίου 2022-2023 Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου 2022-2023 … ➜ περισσότερα

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη για τις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ Τάξης ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων για το 2022-2023 Ποια μαθήματα είναι γραπτώς εξεταζόμενα

Απόφαση Φ4/129177/ΓΔ4/20-10-2022 (ΦΕΚ 5503/Β/25-10-2022) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τον καθορισμό … ➜ περισσότερα

Εκδηλώσεις στα σχολεία για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου για το σχολικό έτος 2022-2023 Θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ωρών

Έγγραφο Φ1/129961/Δ2/21-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας Εν όψει του εορτασμού της … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο