Διαδικασία τροχονομικού ελέγχου για οδικές μετακινήσεις σε αποστάσεις μέχρι 35 χιλιόμετρα για όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας Θα εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται για τις αντίστοιχες οδικές μετακινήσεις των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής μέχρι 35 χιλιόμετρα

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. : Φ1/41804/ΓΔ4, 19-04-2024 – ΑΔΑ: 6ΕΔ146ΝΚΠΔ-Ψ2Ψ Οδηγίες … ➜ περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. : Φ1/19577/ΓΔ4/23-02-2024 – ΑΔΑ: 63Α246ΝΚΠΔ-ΙΦΕ Οδηγίες σχετικά … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τις σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό Στοιχεία επικοινωνίας Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων Υπουργείου Εξωτερικών

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. : Φ1/16867/Δ2/16/02/2024 Ενημέρωση σχετικά με τις σχολικές … ➜ περισσότερα

Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αντικείμενο τη νομιμότητα της διαδικασίας πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών Στο σύνολο των σχολικών μονάδων του Νομού Αττικής

Έλεγχος της ΕΑΔ με αντικείμενο τη νομιμότητα της διαδικασίας πραγματοποίησης … ➜ περισσότερα

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2023-2024 Μετά από πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Βουλής

Έγγραφο Φ14/91002/Δ2/16-08-2023 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό Τα οχήματα αυτά δεν δύνανται να συμμετέχουν στο έργο της εκτέλεσης σχολικών εκδρομών

Εγκύκλιος 181527/01-06-2023 (ΑΔΑ: 61Ζ2465ΧΘΞ-2ΣΡ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Σε … ➜ περισσότερα

Έγκριση των επισκέψεων των σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων για το 2022-2023 Μετά από πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Βουλής

Έγγραφο Φ14/96156/Δ2/01-08-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις … ➜ περισσότερα

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούνται για την πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών Πρέπει να πραγματοποιούνται τα προβλεπόμενοι ανά εβδομάδα τεστ

Έγγραφο 38397/ΓΔ4/04-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας Επιτρέπεται η πραγματοποίηση των μονοήμερων … ➜ περισσότερα

Δημοσίευση ΚΥΑ με την οποία επιτρέπεται η πραγματοποίηση μονοήμερων εκδρομών Και η πραγματοποίηση πολυήμερων εκδρομών από την 1.3.2022

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/2022 – ΦΕΚ 766/Β/18-2-2022 Έκτακτα μέτρα … ➜ περισσότερα

Από 1 Μαρτίου 2022 επιτρέπονται οι σχολικές εκδρομές με διανυκτέρευση Θα πρέπει να τηρούνται τα ειδικότερα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση

Ανακοίνωση 16-02-2022 του Υπουργείου Παιδείας Επιτρέπεται εκ νέου, από την … ➜ περισσότερα

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το 2018-2019 Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Επιστολή 3689/28-08-2018 της Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των … ➜ περισσότερα

Οι σχολικές εκδρομές είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας

Παράγραφος 2α του άρθρου 7 του Ν. 4521/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017) … ➜ περισσότερα

Μετακινήσεις μαθητών ΔΕ στο εξωτερικό στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων Ποιες ενέργειες απαιτούνται για την έγκριση των αδελφοποιήσεων και των αντίστοιχων μετακινήσεων

Έγγραφο 15589/Η1/30-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουμε … ➜ περισσότερα

Και νέες διευκρινίσεις σχετικά με τις μετακινήσεις μαθητών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ποιες μετακινήσεις μπορούν να εγκριθούν κατά παρέκκλιση

Έγγραφο 216500/Η1/8-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του 210317/Η1/30-11-2017 εγγράφου … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις μετακινήσεις μαθητών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό Μετά από ερωτήματα της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Σχετικά έγγραφα : Το Φ.50.4/12605/201-11-2017 έγγραφο της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας … ➜ περισσότερα

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων για το 2017-2018 Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Έγγραφο 3331/4-9-2017 του Γενικού Γραμματέα  του Ιδρύματος της Βουλής των … ➜ περισσότερα

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιος Φ14/132922/Δ2/4-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει για … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τις εκδρομές και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών των ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βασικός γνώμονας πάντοτε η ασφάλεια των μαθητών

Έγγραφο 74084/Δ3/5-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης … ➜ περισσότερα

Νέα υπουργική απόφαση για τις εκδρομές των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οι εγκρίσεις πλέον θα δίνονται από τον Διευθυντή του Σχολείου ή τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

Απόφαση 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017) του Υπουργείου Παιδείας Κατά τη διάρκεια … ➜ περισσότερα