Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Τελευταία ενημέρωση 28 Ιανουαρίου 2021 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών με βάση τον Ν. 4024/2011 (Έγγραφο 4956/30-4-2012 του Υπ. Παιδείας)

Βαθμολογική και Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών (2/20130/0022/30-3-2012 έγγραφο του ΓΛΚ)

Καθορισμός αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (2/13917/0022/2012 -ΦΕΚ 414/Β/23-2-2012) όπως τροποποιήθηκε με τις 2/73377/0022/2013 ΦΕΚ 1958/Β/12-4-2013 και 2/24529/0022/2014- ΦΕΚ 928/Β/14-4-2014 (282 KB)

Μηνιαίες αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών (Έγγραφο 2/20699/0022/16-3-2012 του ΓΛΚ)

Ωριαία αντιμισθία ωρομισθίων εκπαιδευτικών (Έγγραφο 2/95392/0022/24-2-2012 του ΓΛΚ)

Μηνιαίες αποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών (Έγγραφο 41335/ΙΒ/27-3-2013 του Υπουργείου Παιδείας)

Υπολογισμός Μηνιαίων Αποδοχών Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών (Έγγραφο 2/26570/0022, 2/22508/0022/20-3-2013 του ΓΛΚ)

Αμοιβές ωρομισθίων εμπειροτεχνών μουσικών ΕΜ16  (ΚΥΑ 2/64978/0022/14-11-2006, ΦΕΚ 1671/Β/14-11-2006 και ΚΥΑ 2/46098/0022/21-8-2007, ΦΕΚ 1765/Β/4-11-2007)

Αποζημίωση ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε μέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία (Έγγραφο 2005762/547/0022/22-4-1998 του ΓΛΚ)

Αποζημίωση λόγω μη θεμελίωσης δικαιώματος λήψης κανονικής άδειας (Έγγραφο 2/32161/0022/23-4-2012 του ΓΛΚ)

Δεν δικαιούνται αποζημίωση μη ληφθείσας κανονικής άδειας οι εμπειροτέχνες μουσικοί ΕΜ16 που διδάσκουν στα Μουσικά Σχολεία (Έγγραφο 2/60553/ΔΕΠ/8-11-2017 του ΓΛΚ)

Share and Enjoy !
Shares