Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας στην κενούμενη θέση του Γυμνασίου Βεύης Με θητεία που ξεκινά από 21-09-2022

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 492020-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ4346ΜΤΛΗ-ΣΥΟ) Ο Αναπληρωτής … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή με αναπλήρωση, σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Κατάθεση αιτήσεων από την Πέμπτη 15-09-2022 έως και την Τρίτη 20-09-2022 και ώρα 10:00 πμ

Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ. : 4770/ 15-09-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ5Ρ46ΜΤΛΗ-ΧΦ0) … ➜ περισσότερα

Άσκηση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

Διαπιστωτική πράξη ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4690/13-09-2022 (ΑΔΑ: 6Μ7246ΜΤΛΗ-ΠΣΚ) Άσκηση … ➜ περισσότερα

Ορισμός Αναπληρωτή του Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4671/09-09-2022 (ΑΔΑ: 989846ΜΤΛΗ-ΩΕΧ) Ο Αναπληρωτής … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας στην κενούμενη θέση του Γυμνασίου-ΛΤ Λαιμού Η θητεία της ξεκινά από 09-09-2022

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4670/09-09-2022 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Υποδιευθυντών σε κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας. Η θητεία τους ξεκινά από 07-09-2022

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4597/07-09-2022 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή με αναπλήρωση, σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Αφορά στο Γυμνάσιο ΛΤ Λαιμού Πρεσπών - Υποβολή αιτήσεων από 5/9 έως και 8/9 ώρα: 10:00 πμ

Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4459, 05-09-2022Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για … ➜ περισσότερα

Άσκηση καθηκόντων Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Διαπιστωτική πράξη

Διαπιστωτική πράξη ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4390, 01-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΕ446ΜΤΛΗ-ΖΗΥ) … ➜ περισσότερα

Απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων της Διευθύντριας του Γυμνασίου-ΛΤ Λαιμού

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4165/31-08-2022 – Απαλλαγή από την … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Διευθυντών σε κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας H θητεία τους ξεκινά από 01-09-2022

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας: Αρ. Πρωτ.: 4145/30-08-2022 (ΑΔΑ: Ω2Φ146ΜΤΛΗ-ΕΗΠ) Τοποθέτηση Αναπληρωτών … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών με αναπλήρωση, σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 24-08-2022 έως και το Σάββατο 27-08-2022 και ώρα 23:59

Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας: Αρ. Πρωτ.: 4051/24-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΙΗ46ΜΤΛΗ-Θ70) Η Διευθύντρια … ➜ περισσότερα

Πώς θα συγκροτηθούν τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης και χωρίς τη συμμετοχή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) … ➜ περισσότερα

Αλλαγή στη σειρά επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης Η επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων θα προηγηθεί αυτής των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Παρ. 1 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) … ➜ περισσότερα

Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης Αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται

Απόφαση Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε αναπληρωτή του … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Η θητεία τους λήγει την 31η Ιουλίου 2026

Απόφαση Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) του Υπουργείου Παιδείας Τοποθετούμε στις αντίστοιχες … ➜ περισσότερα

Ανακοινώθηκαν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

Απόφαση Φ.353.1/97/82177/Ε3/05-07-2022 (ΑΔΑ: 971Ν46ΜΤΛΗ-ΒΔΟ) του Υπουργείου Παιδείας Κυρώνουμε τους ακόλουθους … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 23-06-2022 μέχρι την Πέμπτη 07-07-2022

Εγκύκλιος Κ5/77282/23-06-2022 (ΑΔΑ: 6Ω6246ΜΤΛΗ-ΩΔΨ) του Υπουργείου Παιδείας Το ΥΠΑΙΘ καλεί … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο