Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) καθώς και Υπευθύνων Τομέων των ΕΚ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Η ανάληψη υπηρεσίας ως Υποδιευθυντών / Υπεύθυνων Τομέα θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

ΔΔΕ Φλώρινας, Απόφαση, Αρ. Πρωτ. : 6131/02-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΞΗ46ΝΚΠΔ-ΗΛΜ) Τοποθέτηση … ➜ περισσότερα

Οριστικοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Σχολικών Μονάδων και ΕΚ της ΔΔΕ Φλώρινας

Οριστικοί πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών / … ➜ περισσότερα

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Σχολικών Μονάδων και ΕΚ της ΔΔΕ Φλώρινας Ενστάσεις από 18-10-2023 έως και 20-10-2023 και ώρα 23:59

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Διευθύντριας στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) Φλώρινας Ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 10-10-2023 έως και την Πέμπτη 12-10-2023

ΔΔΕ Φλώρινας, Απόφαση Αρ. Πρωτ. : 5298/06-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΠ5Θ46ΝΚΠΔ-ΚΘ9) Τοποθέτηση … ➜ περισσότερα

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού Διευθυντών/Διευθυντριών του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 7037/04-10-2023 (ΑΔΑ: ΡΥΝΕ46ΝΚΠΔ-Ρ79) Η αναπληρώτρια … ➜ περισσότερα

Αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας και κλήση σε συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 οι συνεντεύξεις των υποψηφίων

Αναρτώνται σήμερα, Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023: α) ο αναμορφωμένος προσωρινός … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών αποκλειστικά ηλεκτρονικά με email από την Τρίτη 26-09-2023 έως και την Πέμπτη 05-10-2023 και ώρα 15:00

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ. : 4857/25-09-2023 (ΑΔΑ: 6Σ2346ΝΚΠΔ-9ΜΦ) (Ανακοινοποίηση 25-9-2023) … ➜ περισσότερα

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Ενστάσεις υποβάλλονται από Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 08:00 έως και Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 23:59, αποκλειστικά μέσω του email της ΔΔΕ Φλώρινας

Αναρτάται σήμερα 19/9/2023 ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας, των υποψηφίων … ➜ περισσότερα

Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Άνευ Υποδιευθυντών, για το σχολικό έτος 2023-2024 Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου (χωρίς δηλαδή την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης)

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4669/18-09-2023 (ΑΔΑ: 614Φ46ΝΚΠΔ-ΖΣ6) Ο Αναπληρωτής Διευθυντής … ➜ περισσότερα

Επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Η έκδοση της σχετικής προκήρυξης θα πρέπει να γίνει έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

ΥΠΑΙΘΑ, Φ.361.22/69/102006/Ε3/15-9-2023  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπό στοιχεία Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-9-2023 … ➜ περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.). Η προκήρυξη εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών

ΥΠΑΙΘ, Αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 (Τεύχος B’ 5426/14.09.2023) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Αφορά στους απομείναντες εγγεγραμμένους στους πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης όλων των ΠΔΕ

Εγκύκλιος Φ.351.1/310/99615/Ε3/11-09-2023 (ΑΔΑ: 9Σ9Σ46ΝΚΠΔ-ΘΡΙ) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε τους απομείναντες … ➜ περισσότερα

Οριστικοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας

Οριστικοί πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για … ➜ περισσότερα

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Ενστάσεις από 05-09-2023 έως και 07-09-2023 και ώρα 23:59

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για το … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 5926/01-09-2023 ΑΔΑ: (ΡΨ9Υ46ΝΚΠΔ-Μ2Η) Ανασυγκρότηση των … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή με αναπλήρωση, σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο κεντρικό mail ή δια ζώσης από την Παρασκευή 25-08-2023 έως και την Τρίτη 29-08-2023 και ώρα 10:00 πμ

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4060, 25-08-2023 Ο αναπληρωτής Διευθυντής της … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό ως μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις από την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 έως και την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 5737/24-08-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλων Εκπαίδευσης, για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων μέσω email στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας από την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 έως και την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 565721-08-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλων … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σχολικού έτους 2023-2024 Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω ΟΠΣΥΔ από 21-08-2023 μέχρι και 25-08-2023 και ώρα: 15:00

Αρ. Πρωτ.: 91805/Ε2/21-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΣΖΩ46ΝΚΠΔ-ΟΝΤ) Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και … ➜ περισσότερα