Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 45043/Θ2/19-4-2023 – ΑΔΑ: 63Μ646ΜΤΛΗ-Ξ4Α Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης – δήλωσης τοποθέτησης σε εναπομείνασα κενή θέση Διευθυντή / ντριας Σχολικής Μονάδας της ΔΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 20-04-2023 έως και την Παρασκευή 21-04-2023 και ώρα 15:00

Πρόσκληση 2344/19-04-2023 (ΑΔΑ: ΕΥΘΗ46ΜΤΛΗ-ΙΧΛ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Καλούμε τους/τις … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της ΔΔΕ Φλώρινας Καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία ως Διευθυντές/ντριες εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά την λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023

Απόφαση 2343/19-04-2023 (ΑΔΑ: 9Λ3346ΜΤΛΗ-0Η2) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Τοποθετούμε τους … ➜ περισσότερα

Ρυθμίσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και με την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4823/2021

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5043/2023 = Τεύχος A’ 91/13.04.2023: Ρυθμίσεις σχετικά … ➜ περισσότερα

Ανακοίνωση του Γ.Γ. σχετικά με τη δήλωση προτίμησης υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Φ.361.22/45/42126/Ε3/10-4-2023 – ΑΔΑ: Ψ1Γ646ΜΤΛΗ-6ΝΞ Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων … ➜ περισσότερα

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Αριθ. Πρωτ.: 42021/Θ2/10 -04-2023 (ΑΔΑ: 66Ι446ΜΤΛΗ-Ω2Τ) Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Από την Δευτέρα 10-04-2023 (08:00) έως και την Τρίτη 11-04-2023 (23:59)

Έγγραφο 2245/07-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΤΦ46ΜΤΛΗ-Π3Ζ) της ΔΔΕ Φλώρινας Καλούνται οι εγγεγραμμένοι … ➜ περισσότερα

Κύρωση τελικών αξιολογικών πινάκων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Απόφαση ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.:2734/07-04-2023 – ΑΔΑ: 6ΗΚ546ΜΤΛΗ-ΨΒ8 – Κύρωση … ➜ περισσότερα

Αναμορφωμένος, εκ νέου, Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Τελικός αναμορφωμένος Πίνακας_4.042023 Επισκέψεις: 203       

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) – Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του … ➜ περισσότερα

UPD – Το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΕΚ της ΔΔΕ Φλώρινας Από 13 Μαρτίου 2023 στον 2ο όροφο του κτηρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

Το αναμορφωμένο πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων … ➜ περισσότερα

Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) Ενστάσεις από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 00:05 έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός … ➜ περισσότερα

Αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας και κλήση σε συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Φλώρινας Μετά την εξέταση των ενστάσεων

Αναρτώνται σήμερα, Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023: α) ο αναμορφωμένος προσωρινός … ➜ περισσότερα

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων Επισκέψεις: 103       

Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης Με θητεία μέχρι 31-7-2027

Απόφαση Φ.351.1/69/20931/Ε3/23-02-2023 (ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ) του Υπουργείου Παιδείας Τοποθετούμε στις αντίστοιχες … ➜ περισσότερα

Λήξη της θητείας ή παύση άσκηση των αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Από 23 Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση Φ.351.1/70/20934/Ε3/23-02-2023 (ΑΔΑ: 97ΙΜ46ΜΤΛΗ-ΤΝΚ) του Υπουργείου Παιδείας ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ από την … ➜ περισσότερα

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας επιλογής διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Φλώρινας Υποβολή ενστάσεων από Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 08:00 έως και Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 23:59

Αναρτάται σήμερα 21/2/2023 ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας, των υποψηφίων … ➜ περισσότερα

Αναπροσαρμοσμένοι Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής

Αναπροσαρμοσμένοι πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο