Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή με αναπλήρωση στο Γυμνάσιο Λεχόβου Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από την Δευτέρα 10-06-2026 έως και την Παρασκευή 14-06-2024 και ώρα 14:00

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ. : 3350/10-06-2024 – ΑΔΑ: ΨΑΓΖ46ΝΚΠΔ-Ζ1Σ Ο … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Υποβολή αιτήσεων από τις 21-05-2024, ημέρα Τρίτη έως και 31-05-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Α. Π.: 49710/Κ1/15-05-2024 – ΑΔΑ: 6ΛΜΨ46ΝΚΠΔ-ΜΡΖ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 μέχρι την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024

ΥΠΑΙΘΑ, Φ.351.1/31/44210/Ε3/25-4-2024 ΑΔΑ: ΨΔΕΣ46ΝΚΠΔ-121 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε … ➜ περισσότερα

Απόφαση για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Κ.Υ.Α. Φ.351.1/30/41593/Ε3/19-04-2024 – Τεύχος B’ 2423/23.04.2024 Άρθρο 1 – Πρόσκληση … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) καθώς και Υπευθύνων Τομέων των ΕΚ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Η ανάληψη υπηρεσίας ως Υποδιευθυντών / Υπεύθυνων Τομέα θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

ΔΔΕ Φλώρινας, Απόφαση, Αρ. Πρωτ. : 6131/02-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΕΞΗ46ΝΚΠΔ-ΗΛΜ) Τοποθέτηση … ➜ περισσότερα

Οριστικοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Σχολικών Μονάδων και ΕΚ της ΔΔΕ Φλώρινας

Οριστικοί πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών / … ➜ περισσότερα

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Σχολικών Μονάδων και ΕΚ της ΔΔΕ Φλώρινας Ενστάσεις από 18-10-2023 έως και 20-10-2023 και ώρα 23:59

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Διευθύντριας στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) Φλώρινας Ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 10-10-2023 έως και την Πέμπτη 12-10-2023

ΔΔΕ Φλώρινας, Απόφαση Αρ. Πρωτ. : 5298/06-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΠ5Θ46ΝΚΠΔ-ΚΘ9) Τοποθέτηση … ➜ περισσότερα

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού Διευθυντών/Διευθυντριών του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 7037/04-10-2023 (ΑΔΑ: ΡΥΝΕ46ΝΚΠΔ-Ρ79) Η αναπληρώτρια … ➜ περισσότερα

Αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας και κλήση σε συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 οι συνεντεύξεις των υποψηφίων

Αναρτώνται σήμερα, Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023: α) ο αναμορφωμένος προσωρινός … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών αποκλειστικά ηλεκτρονικά με email από την Τρίτη 26-09-2023 έως και την Πέμπτη 05-10-2023 και ώρα 15:00

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ. : 4857/25-09-2023 (ΑΔΑ: 6Σ2346ΝΚΠΔ-9ΜΦ) (Ανακοινοποίηση 25-9-2023) … ➜ περισσότερα

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Ενστάσεις υποβάλλονται από Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 08:00 έως και Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 23:59, αποκλειστικά μέσω του email της ΔΔΕ Φλώρινας

Αναρτάται σήμερα 19/9/2023 ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας, των υποψηφίων … ➜ περισσότερα

Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Άνευ Υποδιευθυντών, για το σχολικό έτος 2023-2024 Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου (χωρίς δηλαδή την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης)

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4669/18-09-2023 (ΑΔΑ: 614Φ46ΝΚΠΔ-ΖΣ6) Ο Αναπληρωτής Διευθυντής … ➜ περισσότερα

Επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Η έκδοση της σχετικής προκήρυξης θα πρέπει να γίνει έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

ΥΠΑΙΘΑ, Φ.361.22/69/102006/Ε3/15-9-2023  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπό στοιχεία Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-9-2023 … ➜ περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.). Η προκήρυξη εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών

ΥΠΑΙΘ, Αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 (Τεύχος B’ 5426/14.09.2023) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Αφορά στους απομείναντες εγγεγραμμένους στους πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης όλων των ΠΔΕ

Εγκύκλιος Φ.351.1/310/99615/Ε3/11-09-2023 (ΑΔΑ: 9Σ9Σ46ΝΚΠΔ-ΘΡΙ) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε τους απομείναντες … ➜ περισσότερα

Οριστικοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας

Οριστικοί πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για … ➜ περισσότερα

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Ενστάσεις από 05-09-2023 έως και 07-09-2023 και ώρα 23:59

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για το … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 5926/01-09-2023 ΑΔΑ: (ΡΨ9Υ46ΝΚΠΔ-Μ2Η) Ανασυγκρότηση των … ➜ περισσότερα