Αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας και κλήση σε συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 οι συνεντεύξεις των υποψηφίων

Αναρτώνται σήμερα, Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023: α) ο αναμορφωμένος προσωρινός … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το 2023-2024 Υποβολή αιτήσεων μέσω του ΟΠΣΥΔ από την Πέμπτη 21 έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Εγκύκλιος 103483/Ε1/19-09-2023 (ΑΔΑ: 92ΩΒ46ΝΚΠΔ-6Ν5) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς, που έχουν γνώση των κατά περίπτωση παραδοσιακών οργάνων και επιθυμούν να προσληφθούν με ωριαία αντιμισθία για τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και για την άσκηση στα εργαστήρια, στα Μουσικά Σχολεία, σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου Μουσικής, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στον πίνακα εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) και προτίμησης Μουσικών Σχολείων στα οποία επιθυμούν να προσληφθούν, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης – δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) ορίζεται, από την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της γονικής άδειας του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Ο «ίδιος εργοδότης» μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι οποιαδήποτε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία απασχολήθηκε ως εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ο/η αναπληρωτής/τρια για διάστημα 12 μηνών κατά τα δύο τελευταία σχολικά έτη

Εγκύκλιος 101912/Ε3/15-09-2023 (ΑΔΑ: 995Σ46ΝΚΠΔ-3Κ0) του Υπουργείου Παιδείας Με το άρθρο … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Αφορά στους απομείναντες εγγεγραμμένους στους πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης όλων των ΠΔΕ

Εγκύκλιος Φ.351.1/310/99615/Ε3/11-09-2023 (ΑΔΑ: 9Σ9Σ46ΝΚΠΔ-ΘΡΙ) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε τους απομείναντες … ➜ περισσότερα

Οριστικοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας

Οριστικοί πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για … ➜ περισσότερα

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024

Απόφαση Φ6/97381/Δ4/06-09-2023 (ΦΕΚ 5371/Β/07-09-2023, ΑΔΑ: ΨΥΙΛ46ΝΚΠΔ-ΙΡ8) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Ρυθμίσεις λόγω των έκτακτων συνθηκών

Εγκύκλιος 98527/Ε1/01-09-2023 (ΑΔΑ: ΕΔ5Ο46ΝΚΠΔ-22Ε) του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή σχετικά … ➜ περισσότερα

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας Ενστάσεις από 05-09-2023 έως και 07-09-2023 και ώρα 23:59

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών για το … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024

Απόφαση Φ.350/68/95650/E3/01-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΑΧ46ΝΚΠΔ-Υ03) του Υπουργείου Παιδείας Έχοντας υπόψη ……… … ➜ περισσότερα

Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας Η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου 2025

Απόφαση K5/95683/01-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΒΠ46ΝΚΠΔ-ΡΔ3) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την απόσπαση … ➜ περισσότερα

Η Α’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών για το 2023-2024 Ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για … ➜ περισσότερα

Αρχίζει η Β’ φάση εγγραφών μαθητών στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ μέσω του e-εγγραφές Από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

Εγκύκλιος 95428/ΓΔ4/31-08-2023 του Υπουργείου Παιδείας Από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 … ➜ περισσότερα

Έγκριση, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2023-2024, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ

Απόφαση 95129/Y2/31-08-2023 (ΑΔΑ: 6Ο4Ψ46ΝΚΠΔ-Π1Ω) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε με μικρότερο … ➜ περισσότερα

Αλλαγές στην ανάθεση διδασκαλίας της Χημείας στα ΕΠΑΛ Ισχύουν από το σχολικό έτος 2023-2024

Απόφαση Φ22/92691/Δ4/23-08-2023 (ΦΕΚ 5206/Β/28-8-2023, ΑΔΑ: 61ΤΟ46ΝΚΠΔ-ΧΣΤ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε … ➜ περισσότερα

Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το 2023-2024 Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Απόφαση 94006/Δ2/29-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ68846ΝΚΠΔ-Η7Η) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την έγκριση … ➜ περισσότερα

Δεν επιβάλλεται ποινή στους αναπληρωτές που παραιτούνται επειδή θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές Το συνταγματικά κατοχυρωμένο και προστατευόμενο δικαίωμα του εκλέγεσθαι δεν είναι δυνατόν να επιφέρει κυρώσεις

Εγκύκλιος 93955/ΓΔ5/28-08-2023 (ΑΔΑ: 9Β6Χ46ΝΚΠΔ-ΘΩΖ) του Υπουργείου Παιδείας Ι) Σύμφωνα με … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Δυτικής Μακεδονίας Αναμένεται η συγκρότηση των ΕΔΥ ανά σχολική μονάδα του κάθε μέλους του Δικτύου

Απόφαση 5754/25-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΟΒ46ΝΚΠΔ-ΚΘΒ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζουμε την … ➜ περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) σχετικά με την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση Η «εξατομικευμένη υποστήριξη» δεν σημαίνει αποκλειστική διδασκαλία με τη μορφή ένας προς έναν

Εγκύκλιος 93506/Δ3/25-08-2023 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις του … ➜ περισσότερα

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2023-2024 Μετά από πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Βουλής

Έγγραφο Φ14/91002/Δ2/16-08-2023 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο