Σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Τελευταία ενημέρωση 8 Φεβρουαρίου 2022 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 52 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:
«Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες, σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην περίπτ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24) όπως ισχύει.
Σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί «σχολική βιβλιοθήκη», όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως ισχύει.
Επιχειρησιακός στόχος κάθε σχολικής βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση των μαθητών, του διδακτικού προσωπικού και των κατοίκων της έδρας και της περιοχής του σχολείου.»

α/α Κωδικός Σχολικές Μονάδες Τηλέφωνο Διευθυντής  Διεύθυνση e-mail
1 4701010 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας 2385022508 Σιμηχανίδης Νικόλαος (ΠΕ03) Λεωφ. Καραμανλή 54, 53100, Φλώρινα mail@1gym-florin.flo.sch.gr
2 4701020 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας 2385022748 Μπατμάς Αναστάσιος (ΠΕ11) Περιοχή Αγίας Παρασκευής, 53100, Φλώρινα mail@2gym-florin.flo.sch.gr
3 4701030 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας 2385028410 Φωτιάδης Ιωάννης (ΠΕ11) Μητρ. Αυγουστίνου Καντιώτη 84, 53100, Φλώρινα mail@3gym-florin.flo.sch.gr
4 4751010 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 2385028287 Τζώτζης Ιωάννης (ΠΕ04.05) Λεωφ. Καραμανλή 56, 53100, Φλώρινα mail@1lyk-florin.flo.sch.gr
5 4751009 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 2385046482 Σταμπουλτζής Κωνσταντίνος (ΠΕ80) Περιοχή Αγίας Παρασκευής, 53100, Φλώρινα mail@2lyk-florin.flo.sch.gr
6 4790050 3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας 2385046094 Καπαρός-Τσάφος Ευάγγελος (ΠΕ01) 3ο χλμ. Φλώρινας Νίκης, 53100, Φλώρινα mail@3lyk-florin.flo.sch.gr
7 4740050 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας 2385046137 Μακατσώρη Αγγελική (ΠΕ81) 3ο χλμ. Φλώρινας Νίκης, 53100, Φλώρινα mail@1epal-florin.flo.sch.gr
8 4753001 Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας 2385044733 Δογούλη Άννα (ΠΕ82) 3ο χλμ. Φλώρινας Νίκης, 53100, Φλώρινα mail@epal-esp-florin.flo.sch.gr
9 4710015 Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Φλώρινας 2385028410 Μπαλογιάννη Μαρία (ΠΕ01) Μητρ. Αυγουστίνου Καντιώτη 84, 53100, Φλώρινα mail@gym-esp-florin.flo.sch.gr
10 4741001 ΕΕΕΕΚ Φλώρινας 2385044665 Τραϊανοπούλου Μαρία (ΠΕ02) 3ο χλμ. Φλώρινας Νίκης, 53100, Φλώρινα mail@eeeek-florin.flo.sch.gr
11 4711201 Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας 2385028385  Κουρεμένου Ειρήνη (ΠΕ02) Περιοχή Αγίας Παρασκευής, 53100, Φλώρινα mail@gym-ee-florin.flo.sch.gr
12 1o Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) Φλώρινας 2385025380 Οψιρέτη Φανή (ΠΕ80) 3ο χλμ. Φλώρινας Νίκης, 53100, Φλώρινα mail@1sek-florin.flo.sch.gr
13 4770100 Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Φλώρινας 2385045527 Ισπυρίδης Δήμος (ΠΕ01) Μητροπόλεως 2, 53100, Φλώρινα mail@lyk-ekkl-florin.flo.sch.gr
14 4710010 Γυμνάσιο Αμμοχωρίου 2385036273 Δάφος Δημήτριος (ΠΕ03) Αμμοχώρι, 53100, Φλώρινα mail@gym-ammoch.flo.sch.gr
15 4705010 Γυμνάσιο Βεύης 2385081336 Καρακατσάνης Στυλιανός (ΠΕ04.05) Βεύη, 53074, Φλώρινα mail@gym-vevis.flo.sch.gr
16 4701080 Γυμνάσιο Κλεινών 2385092343 Γεράσης Νικόλαος (ΠΕ02) Κλεινές, 53100, Φλώρινα mail@gym-klein.flo.sch.gr
17 4708010 Γυμνάσιο Μελίτης 2385037210 Χρυσοχοΐδου Ιωάννα (ΠΕ02) Μελίτη, 53071, Φλώρινα mail@gym-melit.flo.sch.gr
18 4706010 Γυμνάσιο Παπαγιάννη 2385041333 Κετσετζής Νικόλαος (ΠΕ11) Παπαγιάννης, 53100, Φλώρινα  mail@gym-papag.flo.sch.gr
19 4702010 Γυμνάσιο Αμυνταίου 2386022261 Φωτιάδου Χριστίνα (ΠΕ88.02) 28ου Συντ. Πεζικού 15, 53200, Αμύνταιο mail@gym-amynt.flo.sch.gr
20 4752010 Γενικό Λύκειο Αμυνταίου 2386022683 Ζούλα Ευαγγελία (ΠΕ02) Αγίου Νικολάου 14, 53200, Αμύνταιο mail@lyk-amynt.flo.sch.gr
21 4703015 Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου 2386023224 Οικονόμου Νικόλαος (ΠΕ02) Νέες Εργατικές Κατοικίες, 53200, Αμύνταιο mail@gym-mous-amynt.flo.sch.gr
22 4740051 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου 2386022984 Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος (ΠΕ82) Νέες Εργατικές Κατοικίες, 53200, Αμύνταιο mail@1epal-amynt.flo.sch.gr
23 4707010 Γυμνάσιο Φιλώτα 2463041496 Σαββαΐδης Αναστάσιος (ΠΕ04.05) Γυμναστηρίου 1, 53077, Φιλώτας mail@gym-filot.flo.sch.gr
24 4757010 Γενικό Λύκειο Φιλώτα 2463041793 Ελευθεριάδης Ελευθέριος (ΠΕ11) Γυμναστηρίου 1, 53077, Φιλώτας mail@lyk-filot.flo.sch.gr
25 4703010 Γυμνάσιο Αετού 2386041256 Μούλελης Ηλίας (ΠΕ11) Αετός, 53070, Σκλήθρο Αμυνταίου mail@gym-aetou.flo.sch.gr
26 4702030 Γυμνάσιο Λεχόβου 2386071351 Παπαστεργίου Αναστάσιος (ΠΕ02) Λέχοβο, 53073, Αμύνταιο mail@gym-lechov.flo.sch.gr
27 SEK127 Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) Αμυνταίου 2386023962 Δούκα Βασιλική (ΠΕ82) Νέες Εργατικές Κατοικίες, 53200, Αμύνταιο mail@ek-amynt.flo.sch.gr
28 4704010 Γυμνάσιο – Λ.Τ. Λαιμού 2385051395 Καραγιάννη Χριστίνα (ΠΕ02) Λαιμός, 53077, Άγιος Γερμανός Πρεσπών mail@gym-laimou.flo.sch.gr

Υπόμνημα:

Δήμος Φλώρινας ………….
Δήμος Αμυνταίου
Δήμος Πρεσπών

Προβολή ΚΕΣΥΠ Φλώρινας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Οι Ομάδες Σχολείων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας (άρθρα 4 και 5 του ΠΔ 50/1996 όπως ισχύουν) καθορίζονται με τις παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση 7757/21-12-2016, ΑΔΑ: ΩΦΗ14653ΠΣ-ΘΝ8 και η συμπλήρωση – επικαιροποίησή της : 251/28-01-2022, ΑΔΑ: 6Θ9Τ46ΜΤΛΗ-4Γ5)
Μετάβαση στο περιεχόμενο