Σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών που εργάστηκαν κατά το σχ. έτος 2015-2016

Έγγραφο 200735/Ε2/24-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 2/60719/ΔΕΠ/02-11-2016 … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Για μισθολογική εξέλιξη

Έγγραφο 173251/Ε2/18-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 2/28406/ΔΕΠ/10-10-2016 … ➜ περισσότερα

Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας Αφορά στους πρώην εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν σε θέσεις διοικητικού κλάδου

Εγκύκλιος 170110/Γ1/13-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Νομοθετικό πλαίσιο: Α) Οι διατάξεις … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για την μισθολογική κατάταξη των αναπληρωτών Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015

Εγκύκλιος 169228/Ε2/12-10-2016 (ΑΔΑ:67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) του Υπουργείου Παιδείας (Ανακοινοποίηση 13-10-2016) Από 01-01-2016 … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ για μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών Παύει να ισχύει ειδική διάταξη με την οποία ο χρόνος φοίτησης λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας

Έγγραφο 129254/Ε2/4-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την παρ. 3 … ➜ περισσότερα

Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών σύμφωνα με το Ν. 4354/2015

Εγκύκλιος 2/14537/ΔΕΠ/13-5-2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Με αφορμή σωρεία … ➜ περισσότερα

Μισθολογική κατάταξη Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων (ΠΕ12.10) Σύμφωνα με το μισθολόγιο του Ν. 4354/2015

Έγγραφο 77153/Ε2/13-5-2016 του Υπουργείου Παιδείας Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Χρόνος διαθεσιμότητας και μισθολογική κατάταξη Διευκρινίσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Εγκύκλιος 2/22954/ΔΕΠ/20-4-2016 του Υπουργείου Οικονομικών Σύμφωνα με τις διατάξεις της … ➜ περισσότερα

Σχετικά με προσμέτρηση χρόνου διαθεσιμότητας για την κατάταξη με βάση το μισθολόγιο του ν. 4354/2015 Αναμένονται διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Ηλεκτρονικό μήνυμα (17-3-2016) του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την μισθολογική κατάταξη με βάση το νέο μισθολόγιο του δημοσίου Απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συχνές ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις Επί Θεμάτων Ενιαίου Μισθολογίου Ν.4354/2015 (Απόσπασμα) … ➜ περισσότερα

Μεταπτυχιακοί τίτλοι και μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Έγγραφο 2/84356/ΔΕΠ/5-12-2015 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Σε απάντηση του … ➜ περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικών τίτλων και μεταπτυχιακών διπλωμάτων σπουδών

Έγγραφο 156690/Δ2/1-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Για τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν … ➜ περισσότερα