Πώς θα κατανεμηθούν οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων του Ν. Φλώρινας στα Γυμνάσια Με βάση την διεύθυνση κατοικίας τους που είναι καταχωρισμένη στο ΠΣ mySchool από τα σχολεία αποφοίτησης

Απόφαση 2763/25-05-2022 (Ανακοινοποίηση 02-06-2022) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Καθορίζουμε την κατανομή των αποφοίτων των Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στα Ημερήσια Γυμνάσια αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με βάση τη ταχυδρομική διεύθυνσή τους, όπως αυτή είναι καταχωρισμένη στο ΠΣ mySchool, ως εξής:

[…]

Με την έκδοση της παρούσας καταργείται η όμοια κοινή απόφαση 1682/07-05-2012 (ΑΔΑ: Β4959-8ΕΜ) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Ζητήματα τα οποία δεν επιλύονται με την παρούσα, διευθετούνται μετά από συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και των σχολικών μονάδων.

Διαβάστε την απόφαση

Ο χάρτης κατανομής στo GoogleMaps