Υπερωρίες (Μονίμων και Αναπληρωτών)

Τελευταία ενημέρωση 22 Φεβρουαρίου 2024 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Έγγραφο του ΓΛΚ για υπερωρίες εκπαιδευτικών (2/85329/0022/2011)

Με βάση τις διατάξεις της παρ. Γ1 του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (176/Α/16-12-2015) : «Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως».


ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Τα παρακάτω αρχεία είναι σε Excel 2003. Για να δουλέψουν σωστά θα πρέπει να ορίσετε Μεσαίο Επίπεδο Ασφαλείας από την επιλογή Ασφάλεια… του υπομενού Μακροεντολές του μενού Εργαλεία και να επιλέξετε Ενεργοποίηση Μακροεντολών κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Αφού κάνετε αυτές τις επιλογές, αποθηκεύστε το αρχείο και ανοίξτε το εκ νέου, επιλέγοντας “Ενεργοποίηση Μακροεντολών” στο εμφανιζόμενο πλαίσιο μηνύματος.

Τα αρχεία είναι λειτουργικά και σε νεότερες εκδόσεις του Excel με την προϋπόθεση ότι γίνεται η Ενεργοποίηση των Μακροεντολών.

Δεκτή κάθε παρατήρηση για λάθη, αβλεψίες, σφάλματα κατά την εκτέλεση των εφαρμογών. Στείλτε τα σχόλιά σας.

Δικαιολογητικά πληρωμής υπερωριών μονίμων εκπαιδευτικών (Αρχείο pdf 63 KB)

Κατάσταση Υπερωριών Μονίμων Εκπαιδευτικών (αρχείο xls 227 ΚΒ)

Κατάσταση Υπερωριών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (αρχείο xls 190 KB)

 

Share and Enjoy !
Shares