Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης μαθημάτων στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ε.A.E. Για το σχολικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

A. Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων στο Γυμνάσιο ΕΑΕ

 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111148/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Βιολογίας των Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111176/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111200/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111238/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111246/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Μαθηματικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111258/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος Πολιτισμός και Δραστηριότητες ( Μουσική – Καλλιτεχνικά ) των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111276/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111407/Δ3/05-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111433/Δ3/05-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ τάξης του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111483/Δ3/05-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πληροφορικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111504/Δ3/05-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Τεχνολογίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111526/Δ3/05-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111537/Δ3/05-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Φυσικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111561/Δ3/05-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Χημείας των Β΄ και Γ΄ Τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111662/Δ3/05-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄, και Γ΄ Τάξεων του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. (Αρ. πρωτ.: 111223/Δ3/04-10-2023)

Β. Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων στο Λύκειο ΕΑΕ

 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Χημείας του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110935/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Φυσικής του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110917/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110901/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110840/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας της Α΄ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110819/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110729/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πληροφορικής Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110708/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β΄ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110690/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Εφαρμογών Πληροφορικής της Α΄ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-202 (Αρ. πρωτ.: 110574/Δ3/03-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων της Φιλοσοφίας Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110868/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων της Οικονομίας Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110847/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων των Λατινικών Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110828/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων της Ιστορίας Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110812/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων της Βιολογίας του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110745/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων των Αρχαίων Ελληνικών Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110727/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των Μαθηματικών της Β’ και Γ’ τάξης Προσανατολισμού και της Γ΄ τάξης Γενικής παιδείας του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 110573/Δ3/03-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας της Α’ και Β’ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 110567/Δ3/03-10-2023)
 • «Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 115014/Δ3/13-10-2023)
Share and Enjoy !
Shares