Διορισμός αιρετών μελών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) Με θητεία μέχρι 31-12-2018

Απόφαση Φ.350/90/209647/E3/8-12-2016 (ΑΔΑ:6ΑΚΘ4653ΠΣ-ΡΜΠ) του Υπουργείου Παιδείας

Διορίζουμε τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) τους εξής εκπαιδευτικούς :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

 1. Πεππέ Δημήτριο του Αθανασίου, εκπαιδευτικό Δ.Ε της Α΄ Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθήνας.
 2. Κορδή Νεκτάριο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό Δ.Ε της Γ΄ Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθήνας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

 1. Καταγή Παναγιώτη του Ευσταθίου, εκπαιδευτικό Δ.Ε της Γ΄ Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθήνας.
 2. Λουκά Ευάγγελο του Μιχαήλ, εκπαιδευτικό Δ.Ε της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Διαβάστε την απόφαση

Διαβάστε τα τελικά αποτελέσματα και την σταυροδοσία για το ΚΥΣΔΕ (Φ.350/88/209650/E3/8-12-2016, ΑΔΑ:710Θ4653ΠΣ-0ΤΔ)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]