Οργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων 2022 Η συνεπής και αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο των εξετάσεων

Εγκύκλιος Φ251/51660/Α5/09-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΜΩ46ΜΤΛΗ-ΠΙΗ) του Υπουργείου Παιδείας Με την παρούσα … ➜ περισσότερα

Τα εξεταστικά κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022 των Γενικών Λυκείων Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Απόφαση Φ253/51476/Α5/06-05-2022 (ΑΔΑ: 64ΘΩ46ΜΤΛΗ-4Ε6) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τα Εξεταστικά … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Κεντρικές Επιτροπές των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Υποβολή αιτήσεων μέχρι 27 Απριλίου 2022

Έγγραφα Φ.253.3/41173/A5/11-04-2022 (για τα ΓΕΛ) και Φ.153.3/40996/A5/08-04-2022 (για τα ΕΠΑΛ) … ➜ περισσότερα

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022 Αρχίζουν στις 2 Ιουνίου 2022 για τα ΕΠΑΛ και στις 3 Ιουνίου 2022 για τα ΓΕΛ

Απόφαση Φ253.2/40410/Α5/08-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΟΣ46ΜΤΛΗ-ΛΔ3) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τον … ➜ περισσότερα

Εγγραφή εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 στο Μητρώο για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα Υποβολή αιτήσεων μέχρι 6 Μαΐου 2022

Έγγραφο Φ.253.3/37433/A5/01-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας Η εισαγωγή φοιτητών στα τρία … ➜ περισσότερα

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023 Για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023

Απόφαση Φ.153/31103/Α5/18-03-2022 (ΦΕΚ 1419/Β/24-03-2022) του Υπουργείου Παιδείας Για την εισαγωγή … ➜ περισσότερα

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων ΕΠΑΛ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023 «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» και δύο μαθήματα ειδικότητας

Απόφαση Φ.153/31088/Α5/18-03-2022 (ΦΕΚ 1419/Β/24-03-2022) του Υπουργείου Παιδείας Για την εισαγωγή … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές της Πυροσβεστικής κατά το 2022-2023 Ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης από την Τετάρτη 23-03-2022 έως και το Σάββατο 09-04-2022

Εγκύκλιος Φ251/30494/Α5/17-03-2022 (ΑΔΑ: Ω50Ψ46ΜΤΛΗ-ΓΓΓ) του Υπουργείου Παιδείας Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις αστυνομικές σχολές μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2022-2023 Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι την ώρα 15:00 της 27-02-2022

Προκήρυξη 6000/2/6921-ρμβ/11-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΣΑ46ΜΤΛΒ-ΔΔΡ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Ο … ➜ περισσότερα

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού για το 2022-2023 Υποβολή αιτήσεων από 4 έως και 18 Φεβρουαρίου 2022

Προκήρυξη 2421.1/6425/22/01-02-2022 (ΑΔΑ: 60ΨΙ4653ΠΩ-0ΓΑ) του Υπουργείου Ναυτιλίας Σύμφωνα με την … ➜ περισσότερα

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές κατά το 2022-2023 Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 1 έως και 18 Φεβρουαρίου 2022

Προκήρυξη Φ.337/4/348081/Σ.610/27-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΕΚ6-4ΔΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Ο αριθμός … ➜ περισσότερα

Αλλαγές για την εισαγωγή στις σχολές του Λιμενικού Σώματος μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων Θα ισχύσουν από το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022

Κοινή απόφαση 2421.1/94999/2021/29-12-2021 (ΦΕΚ 6507/Β/31-12-2021, ΑΔΑ: ΨΩ9Φ4653ΠΩ-3ΛΛ) των Υπουργείων Παιδείας … ➜ περισσότερα

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμημάτων και ειδικών μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Θα ισχύσουν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 και εφεξής

Απόφαση Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 (ΦΕΚ 6068/Β/22-12-2021, ΑΔΑ: Ω5Λ046ΜΤΛΗ-Φ50) του Υπουργείου Παιδείας Δημοσιεύτηκε … ➜ περισσότερα

Έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων – Δηλώσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων

Ανακοίνωση (13-12-2021) του Υπουργείου Παιδείας Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από … ➜ περισσότερα

Από 1 έως 13 Δεκεμβρίου 2021 η υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022 Αφορά στους μαθητές της τελευταίας τάξης και απόφοιτους ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥ-Λ

Εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας Φ251/155274/Α5/30-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΝΨ46ΜΤΛΗ-Γ61) για τα ΓΕΛ … ➜ περισσότερα

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής

Απόφαση Φ.153.1/148498/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5400/Β/18-11-2021, ΑΔΑ: 96ΥΔ46ΜΤΛΗ-Τ7Ρ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε: … ➜ περισσότερα

Γενικά Λύκεια – Οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Θα ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής

Απόφαση Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399/Β/18-11-2021, ΑΔΑ: Ω27Χ46ΜΤΛΗ-ΚΓΜ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε: … ➜ περισσότερα

Η σειρά με την οποία πρέπει να διδαχθούν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στα Γενικά Λύκεια Για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2022

Έγγραφο 133577/Δ2/20-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από τις σχετικές εισηγήσεις … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022 Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την έναρξη των μαθημάτων

Εγκύκλιος 132813/ΓΔ4/19-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ … ➜ περισσότερα