Προσλήψεις Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

1. Προσλήψεις 4.593 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική … ➜ περισσότερα

Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018) Yποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Πέμπτη 26/10 έως και την Τετάρτη 1/11/2023

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε εφαρμογή των διατάξεων του … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 2.763 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2023-2024 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση (25-10-2023) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων … ➜ περισσότερα

Οριστικοί πίνακες εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι αναρτώνται … ➜ περισσότερα

Αποφάσεις τοποθέτησης, τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΑΔΑ: 675Ψ46ΝΚΠΔ-1ΥΣ – Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες … ➜ περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16), σχολ. έτους 2023-2024 Aιτήσεις διόρθωσης στοιχείων από την Παρασκευή 6-10-2023 έως και την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι αναρτώνται … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 10.753 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και 2.026 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2023-2024 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023

Ανακοίνωση 03-10-2023 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το 2023-2024 Υποβολή αιτήσεων μέσω του ΟΠΣΥΔ από την Πέμπτη 21 έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Εγκύκλιος 103483/Ε1/19-09-2023 (ΑΔΑ: 92ΩΒ46ΝΚΠΔ-6Ν5) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Ανακλήσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής (μονίμων και αναπληρωτών)

ΑΔΑ: ΨΣΣ946ΝΚΠΔ-Ρ2Λ – Ανακλήσεις και τροποποιήσεις των ολικών και μερικών … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της γονικής άδειας του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Ο «ίδιος εργοδότης» μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι οποιαδήποτε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία απασχολήθηκε ως εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ο/η αναπληρωτής/τρια για διάστημα 12 μηνών κατά τα δύο τελευταία σχολικά έτη

Εγκύκλιος 101912/Ε3/15-09-2023 (ΑΔΑ: 995Σ46ΝΚΠΔ-3Κ0) του Υπουργείου Παιδείας Με το άρθρο … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Ρυθμίσεις λόγω των έκτακτων συνθηκών

Εγκύκλιος 98527/Ε1/01-09-2023 (ΑΔΑ: ΕΔ5Ο46ΝΚΠΔ-22Ε) του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή σχετικά … ➜ περισσότερα

Ανακοινώνονται οι αποφάσεις τοποθέτησης και διάθεσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλήφθηκαν στη ΔΔΕ Φλώρινας κατά την Α’ φάση 2023-2024 Οι αναπληρωτές παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας στο βασικό σχολείο τοποθέτησής τους (σχολείο με τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας), από την Πέμπτη 07/09/2023 έως και τη Δευτέρα 11/09/2023

Παραθέτουμε τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών: 1. Οι αναπληρωτές … ➜ περισσότερα

Η Α’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών για το 2023-2024 Ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 7 έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για … ➜ περισσότερα

Δεν επιβάλλεται ποινή στους αναπληρωτές που παραιτούνται επειδή θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές Το συνταγματικά κατοχυρωμένο και προστατευόμενο δικαίωμα του εκλέγεσθαι δεν είναι δυνατόν να επιφέρει κυρώσεις

Εγκύκλιος 93955/ΓΔ5/28-08-2023 (ΑΔΑ: 9Β6Χ46ΝΚΠΔ-ΘΩΖ) του Υπουργείου Παιδείας Ι) Σύμφωνα με … ➜ περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων–δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024 UPD : Υποβολή μέσω του ΟΠΣΥΔ από την Παρασκευή 18 έως και την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθ. πρωτ.: 90870/Ε4/14/8/2023 (ΑΔΑ: 61ΟΣ46ΝΚΠΔ-Ι15) Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024 UPD : Υποβολή μέσω του ΟΠΣΥΔ από την Παρασκευή 18 έως και την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 90835/Ε114/08/2023 (6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και … ➜ περισσότερα

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ της προκήρυξης 2ΓΕ/2023 Υποβολή ενστάσεων από την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 έως και την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (28-7-2023) ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2023 … ➜ περισσότερα

Έγγραφα απόλυσης αναπληρωτών 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα απόλυσης των αναπληρωτών που απασχολήθηκαν … ➜ περισσότερα