Προσλήψεις 1.464 αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2022-2023 Ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 484 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2022-2023 Ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση (21-02-2023) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 377 αναπληρωτών για το 2022-2023 βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Ανακοίνωση 21-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Εγκύκλιος 154796/Ε1/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … ➜ περισσότερα

1η Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Εγκύκλιος 154852/Ε4/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 618 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Δελτίο τύπου (28-11-2022) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ οι οποίοι προσλήφθηκαν στη ΔΔΕ Φλώρινας Αφορούν στους προσληφθέντες από το ΥΠΑΙΘ στις 21-11-2022

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 2.631 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, στην Ειδική Αγωγή για το 2022-2023 Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση 18-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων στις οποίες θα προσληφθούν Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί για το 2022-2023 Για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19

Απόφαση 135190/ΓΔ4/01-11-2022 (ΦΕΚ 5653/Β/07-11-2022) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τις ομάδες … ➜ περισσότερα

Αποφάσεις τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών Γ’ Φάσης 2022-2023 Ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, στο σχολείο τοποθέτησής τους

Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών τακτικού προϋπολογισμού σε Σχολικές Μονάδες … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 2.253 αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2022-2023 Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση (01-11-2022) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β’ Φάσης 2022-2023 στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας Ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 6 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της … ➜ περισσότερα

Η Β΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών για το 2022-2023 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 6 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Ανακοίνωση (30-09-2022) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ: 4829, 19-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ7046ΜΤΛΗ-Ν6Π) Τροποποίηση … ➜ περισσότερα

Εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το 2022-2023 Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων έως και Δευτέρα 12-09-2022

Ανακοίνωση (06-09-2022) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, τακτικού προϋπολογισμού, ΕΣΠΑ και ΠΔΕ

Απόφαση της ΔΔΕ Φλώρινας, 4528/05-09-2022 (ΑΔΑ: 62ΙΞ46ΜΤΛΗ-ΞΒΖ)  που αφορά στην … ➜ περισσότερα

Τοποθετήσεις και διαθέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλήφθηκαν σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας στις 1/9/2022 Οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 5/9/2022 έως και την Τρίτη 6/9/2022

Ανακοινώνεται ο πίνακας με τις τοποθετήσεις και διαθέσεις των αναπληρωτών … ➜ περισσότερα

Οι αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών για το 2022-2023 Που αφορούν στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας

Πρόσληψη 1262 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2022-2023 Από την Τρίτη 30 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Εγκύκλιος 104859/Ε1/20-08-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΚΗ46ΜΤΛΗ-ΘΤΚ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο