Εκδόθηκε το ΦΕΚ διορισμού των 146 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16 Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

Απόφαση 106513/Ε1/02-09-2022 (ΦΕΚ 2211/Γ/08-09-2022, ΑΔΑ: 67ΦΚ46ΜΤΛΗ-ΧΜΙ) του Υπουργείου Παιδείας Με … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται δια ζώσης από την Τετάρτη 17-08-2022 μέχρι και την Τρίτη 23-08-2022 και έως τις 15:00, κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους

ΔΔΕ Φλώρινας: Έγγραφο Αρ. Πρωτ.:3833/17-08-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΥ946ΜΤΛΗ-ΛΘΞ) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων … ➜ περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Υποχρεωτική η φυσική παρουσία στη ΔΔΕ (ή στο Μουσικό Σχολείο) ή στην ΠΔΕ διορισμού τους για την ανάληψη υπηρεσίας

Έγγραφο: Αρ. Πρωτ.: 101202/ΓΔ5/17/8/2022 Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη … ➜ περισσότερα

Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις διορισμού των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Θα πρέπει να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη καθηκόντων από την Τετάρτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

Απόφαση 98266/Ε1/4-8-2022 (ΦΕΚ 1930/Γ/16-8-2022) που αφορά σε διορισμό, σε κενές … ➜ περισσότερα

Ανακοινώθηκαν μόνιμοι διορισμοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μετά την δημοσίευση τους σε ΦΕΚ θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας

Ανακοίνωση (02-08-2022) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων προς μόνιμο διορισμό στην Γενική και στην Ειδική Αγωγή Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣΥΔ από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση 91715/Ε1/22-07-2022 (ΦΕΚ 50/τ. ΑΣΕΠ/23-07-2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων προς μόνιμο διορισμό Μέσω του ΟΠΣΥΔ από τη Δευτέρα 25 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Απόφαση 91767/Ε4/22-07-2022 (ΦΕΚ 49/τ. ΑΣΕΠ/23-07-2022, ΑΔΑ: 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πόσοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ θα διοριστούν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα Θα αναλάβουν υπηρεσία με την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023

Κοινή Απόφαση 88085/Ε1/15-7-2022 (ΦΕΚ 3741/Β/15-07-2022, ΑΔΑ: 61ΤΡ46ΜΤΛΗ-3ΟΦ) των Υπουργείων Οικονομικών … ➜ περισσότερα

Διορισμός 20 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

Απόφαση 10737/Ε1/02-02-2022 (ΦΕΚ 181/Γ/04-02-2022, ΑΔΑ: ΨΕΜΦ46ΜΤΛΗ-7Κ8) του Υπουργείου Παιδείας Από … ➜ περισσότερα

UPDATE – Μόνιμοι διορισμοί 41 μελών ΕΕΠ σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 10 έως και την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Ανακοίνωση 27-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις ΣΜΕΑΕ UPDATE : Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου έως και τη Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Απόφαση 4275/Ε4/13-01-2022 (ΦΕΚ 3/τ. ΑΣΕΠ/19-1-2022, ΑΔΑ: Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υποβολή αιτήσεων έως και την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

Απόφαση 2289/Ε1/10-01-2022 (ΦΕΚ 1/τ. ΑΣΕΠ/11-01-2022, ΑΔΑ: 65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Διορισμός 88 εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16-Μουσικής Μη Ανώτατων Ιδρυμάτων, σε θέσεις μονίμων σε Μουσικά Σχολεία Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 161803/Ε1/10-12-2021 (ΦΕΚ 3111/Γ/20-12-2021, ΑΔΑ: 9ΛΙΔ46ΜΤΛΗ-ΒΞΟ) του Υπουργείου Παιδείας Με … ➜ περισσότερα

Διορισμός 104 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02,02, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02, σε θέσεις μονίμων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 161821/Ε1/10-12-2021 (ΦΕΚ 3110/Γ/20-12-2021, ΑΔΑ: 654Ω46ΜΤΛΗ-ΜΩΤ) του Υπουργείου Παιδείας Με … ➜ περισσότερα

Μόνιμοι διορισμοί 192 εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ16, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02 Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία

Ανακοίνωση 08-12-2021 του Υπουργείου Παιδείας Μόνιμοι διορισμοί 192 εκπαιδευτικών, κατηγοριών … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ16, ΔΕ02.01 και ΔΕ02.02 Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση (17-11-2021) της παρούσης

Προκήρυξη 144897/Ε1/11-11-2021 (ΦΕΚ 59/τ. ΑΣΕΠ/17-11-2021, ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6ΗΝΖ46ΜΤΛΗ-Η5Θ) του Υπουργείου … ➜ περισσότερα

Ανακαθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Μετά από ενστάσεις και λόγω μη κάλυψης δεκατριών (13) θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Κοινή Απόφαση 99052/Ε1/10-08-2021 (ΦΕΚ 3715/Β/12-08-2021, ΑΔΑ: 9ΚΖ446ΜΤΛΗ-0ΣΗ) των Υπουργείων Οικονομικών … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο