Αντικατάσταση στελεχών εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση Οδηγία για άμεσες ενέργειες από πλευράς Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΥΠΑΙΘΑ, 34412/Ε3/3 Απριλίου 2024 Αντικατάσταση στελεχών εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν … ➜ περισσότερα

Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)

ΥΠΑΙΘΑ, 28857/Ε3/20-03-2024 (ΑΔΑ: 96ΑΔ46ΝΚΠΔ-ΚΑΠ) Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΥΠΑΙΘΑ, 16870/ΓΔ5/16 Φεβρουαρίου 2024 (ΑΔΑ: 67ΞΩ46ΝΚΠΔ-Η7Η) Διευκρινίσεις σχετικά με την … ➜ περισσότερα

Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το πεδίο Α2 των σχολικών μονάδων και για το πεδίο Α των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)

ΥΠΑΙΘΑ, 5302/ΓΔ5/17-01-2024 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6Υ2Ζ46ΝΚΠΔ-Ζ8Ε) Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία … ➜ περισσότερα

Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024 Η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης τόσο για τους αξιολογητές όσο και για τους αξιολογούμενους αποτελεί εκπλήρωση υπαλληλικού καθήκοντος και υποχρέωση

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 118991/ΓΔ5/23 Οκτωβρίου 2023 (ΨΓΨΙ46ΝΚΠΔ-Μ8Λ) Οδηγίες αναφορικά με … ➜ περισσότερα

Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

14374/ΓΔ5/08-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΖΝ146ΜΤΛΗ-ΠΦ3) Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και αναγκαίων τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με την ειδική ψηφιακή εφαρμογής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Αριθμ. 12980/Ε3 – Τεύχος B’ 602/08.02.2023 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και … ➜ περισσότερα

Ανοίγει η ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας … ➜ περισσότερα

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Το έργο τους αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα

Απόφαση 9950/ΓΔ5/27-01-2023 (ΦΕΚ 388/Β/27-01-2023, ΑΔΑ: 6ΝΤΟ46ΜΤΛΗ-ΠΨΤ) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο … ➜ περισσότερα

Νέα παράταση στην αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης

Απόφαση 322/14-1-2015 του Υπουργού Παιδείας Παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης των … ➜ περισσότερα

Ανακοίνωση της ΑΔΙΠΠΔΕ σχετικά με το ρόλο της στη διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση (7-1-2015) της Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην … ➜ περισσότερα

Παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης των αξιολογήσεων των διευθυντών και των προϊσταμένων

Απόφαση 13716/24-12-2014 του Υπουργού Παιδείας Τροποποιείται η Υ.Α. 12402/26-11-2014 και … ➜ περισσότερα

Παρατείνεται μέχρι 3-12-2014 η προθεσμία υποβολής του portfolio από τους Διευθυντές των σχολείων και άλλα στελέχη

Απόφαση 12402/26-11-2014 του Υπουργού Παιδείας Τροποποιείται η παράγραφος έξι (6) … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σε θέματα σχετικά με την αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης

Έγγραφο που απέστειλε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας προς … ➜ περισσότερα

Δυνατότητα αναβολής αξιολόγησης στελεχών της εκπαίδευσης με θητεία μικρότερη των τεσσάρων μηνών

Έγγραφο 7335/21-11-2014 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Στελέχη τα οποία προσφάτως … ➜ περισσότερα

Η αξιολόγηση Διευθυντών σχολικών μονάδων, προϊσταμένων και υπευθύνων (νέες προθεσμίες)

Εγκύκλιος 10940/20-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας (με νέες προθεσμίες) Επανεκδόθηκε η … ➜ περισσότερα

Παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης

Απόφαση 2988/13-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την παράταση της προθεσμίας … ➜ περισσότερα

Μέχρι 31-12-2014 θα ολοκληρωθεί η α΄ φάση αξιολόγησης των διευθυντών των σχολικών μονάδων

Εγκύκλιος 10940/20-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του εγγράφου Α-71/115305/Δ2/22-07-2014 … ➜ περισσότερα

Αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης – Από τον Σεπτέμβριο του 2014 θα αξιολογηθούν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων

Έγγραφο Α-71/115305/Δ2/22-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας Μετά την ολοκλήρωση του Α και … ➜ περισσότερα