Ξεκινούν οι διαδικασίες έκδοσης τοπικών προσκλήσεων για προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ25 και ΕΒΠ Η κατανομή των προσλήψεων ανά ΠΔΕ

Εγκύκλιος 6961/Ε4/20-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας Στο άρθρο 126 του ν. … ➜ περισσότερα

Νέα ΚΥΑ καθορισμού αριθμού αναπληρωτών που θα προσληφθούν με τρίμηνες συμβάσεις λόγω Covid-19 για το 2021-2022 Πώς κατανέμονται ανά βαθμίδα και ανά κλάδο/ειδικότητα

Κοινή απόφαση 4827/Ε1/14-01-2022 (ΦΕΚ 52/Β/15-01-2022) των υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών … ➜ περισσότερα

Δυνατότητα έκδοσης τοπικής προκήρυξης για πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ25 – Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01- ΕΒΠ Σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων από τους ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες

Άρθρο 126 του Νόμου 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021) Τοπική πρόσκληση για … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ και ΔΕ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το 2021-2022 Από την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 έως την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

Εγκύκλιος 164516/Ε1/16-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ8Ω46ΜΤΛΗ-4ΤΤ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 406 αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2021-2022 Οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση 08-12-2021 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 9 έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

Εγκύκλιος 160549/Ε4/08-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ8Γ746ΜΤΛΗ-5ΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα

Οι αποφάσεις τοποθέτησης και διάθεσης των αναπληρωτών της Δ’ Φάσης προσλήψεων 2021-2022 Ανάληψη υπηρεσίας από 16 έως και 18 Νοεμβρίου 2021

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Τακτικού Προϋπολογισμού σε Σχολικές … ➜ περισσότερα

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ Όπως καταρτίστηκαν βάσει των προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πίνακες Κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων … ➜ περισσότερα

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Εγκύκλιος 137686/Ε4/29-10-2021 (ΑΔΑ: 64ΖΡ46ΜΤΛΗ-ΠΧΛ) του Υπουργείου Παιδείας Σε εφαρμογή των … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 27 Οκτ 2021 Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν στην Γ' Φάση 2021-2022

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης … ➜ περισσότερα

Γ’ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών για το 2021-2022 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση 22-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Πάγια πλέον η δυνατότητα πρόσληψης στις σχολικές μονάδες προσωπικού ΤΕ01.30 αντί ΔΕ01-ΕΒΠ Σε περίπτωση εξάντλησης των σχετικών πινάκων του ΑΣΕΠ και υπό προϋποθέσεις

Άρθρο 110 του νόμου 4842/2021 (ΦΕΚ 190/Α/13-10-2021) «Άρθρο 102 Πρόσληψη … ➜ περισσότερα

Μόνιμη δυνατότητα πρόσληψης εκπαιδευτικών ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής αντί Νοσηλευτών κλάδου ΠΕ25 ως προσωρινών αναπληρωτών Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων και υπό προϋποθέσεις

Άρθρο 109 του νόμου 4842/2021 (ΦΕΚ 190/Α/13-10-2021) Αν οι λειτουργικές … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για την ορθή τήρηση των φακέλων των αναπληρωτών Συστάσεις από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

Έγγραφο 3677/01-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΛΦ46ΜΤΛΗ-5ΜΓ) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις τοποθέτησης και διάθεσης αναπληρωτών Β’ Φάσης 2021-2022 Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από 1 έως και 4 Οκτωβρίου 2021

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί / ΕΕΠ οφείλουν να παρουσιαστούν και να … ➜ περισσότερα

Παράτυπες οι μετακινήσεις αναπληρωτών καθηγητών από την περιοχή πρόσληψής τους σε άλλη περιοχή Ποιοι και υπό ποιες αυστηρές προϋποθέσεις δύνανται να διατεθούν εντός της Περιφέρειας

Σύμφωνα με ενημερωτικό mail που απέστειλε η Διεύθυνση Διορισμών και … ➜ περισσότερα

Τι προβλέπεται για την μετατροπή του ωραρίου αναπληρωτή εκπαιδευτικού από μειωμένο σε πλήρες Εφόσον δεν επιθυμεί να αναβαθμιστεί, οφείλει να απενεργοποιήσει τις σχετικές αιτήσεις

Εγκύκλιος 100322/Ε1/12-08-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) του Υπουργείου Παιδείας Σε περίπτωση κατά … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το 2021-2022 Ανάληψη υπηρεσίας από 20 έως και 22 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφαση 116812/Θ2/17-09-2021 (ΑΔΑ: ΡΞΡΧ46ΜΤΛΗ-424) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την πρόσληψη, … ➜ περισσότερα

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Α’ Φάσης 2021-2022 Ανάληψη υπηρεσίας από 1 έως και 3 Σεπτεμβρίου 2021 απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας … ➜ περισσότερα