Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης Με αρμοδιότητα στις Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας

Τελευταία ενημέρωση 26 Μαρτίου 2024 από ΔΔΕ Φλώρινας | Διαχειριστής δικτυακού τόπου


Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης κλάδων εκπαιδευτικών με χωρική αρμοδιότητα σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.

ΠΕ01 Θεολόγοι Ματθαίου Νικόλαος [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ02 Φιλόλογοι Γερούση Ελένη [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ03 Μαθηματικοί Μπούτσκου Λεμονιά [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών Αποστόλου Χαράλαμπος [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ05 Γαλλικής Ιασονίδου Φωστήρα [ΑΔΑ: 6Φ2Θ46ΝΚΠΔ-ΨΤΕ]
ΠΕ06 Αγγλικής Πουζουκίδης Νικόλαος [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ07 Γερμανικής Παπαδημητρίου Σουλτάνα [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Παλιάτσιος Γεώργιος [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Παλαμάς Αθανάσιος [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών Δημακοπούλου Φωτεινή [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ79 Μουσικής Κατσώχη Χαρίκλεια [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ80 Οικονομίας Παπαγιάννης Γεώργιος [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων Πούλιος Χρήστος [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ82 Μηχανολόγων (κενή θέση)
ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων Μπάμπας Νικόλαος [ΑΔΑ: 6Γ3Α46ΝΚΠΔ-Β16]
ΠΕ84 Ηλεκτρονικών Χασιώτης Νικόλαος [ΑΔΑ: 6Η7Χ46ΝΚΠΔ-ΑΓΖ]
ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών Αντύπας Γεράσιμος [ΑΔΑ: 9ΟΚΡ46ΜΤΛΗ-ΒΣΘ]
ΠΕ86 Πληροφορικής Παπαβασιλείου Αθανάσιος [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ87 Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Κατσιούρα Αικατερίνη [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ88 Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (κενή θέση)
ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών Κώνστα Χαρίκλεια [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Αλμπανίδου Πολυξένη [ΑΔΑ: 9ΤΘΠ46ΝΚΠΔ-ΤΕΟ]
ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου Αδαμίδου Χριστίνα [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ23 Ψυχολόγων Θωμά Βαΐα [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών Τόλη Θεοδώρα [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών Θηλυκού Αικατερίνη [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών Γκιουζένη Αθηνά [ΑΔΑ: 6Φ2Θ46ΝΚΠΔ-ΨΤΕ]
ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών Κολοβού Σταυρούλα [ΑΔΑ: 9Γ8546ΜΤΛΗ-ΥΡΤ]
Share and Enjoy !
Shares