Υπεύθυνος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Μαθητείας

Τελευταία ενημέρωση 28 Ιανουαρίου 2021 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 16
531 00, Φλώρινα
Τηλ. 2385054580

Υπεύθυνος: Πυργιλής Παντελεήμων (ΠΕ88.03-Ζωικής Παραγωγής)

Έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την δομή

  1. Η 23461/Γ2/06-03-2012 εγκύκλιος με θέμα «Δομή και λειτουργία των πρώην Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης»
  2. Το 49717/Δ4/23-3-2017 έγγραφο με θέμα «Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
  3. Το 52870/Δ4/30-3-2016 έγγραφο με θέμα : Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •