Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το 2016-2017

Απόφαση 205418/Δ2/1-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (από 3 έως 4 μαθητές), σύμφωνα με τον σχεδιασμό Ενισχυτικής Διδασκαλίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο κατανομής πιστώσεων Σ.Κ.Α.Ε.-Εκπαιδευτικών 2016-2017, και τις κάτωθι εισηγήσεις:

Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμ. 6748/11-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) για λειτουργία δώδεκα (12) ολιγομελών τμημάτων.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο