Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης μαθημάτων στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ Για το σχολικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

ΙΕΠ / Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων ΕΝΕΕΓΥΛ για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες για το Λύκειο ΕΝΕΕΓΥ-Λ

 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης, β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ.: 101290/Δ3/14-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης του Λυκείου  β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ.: 101290/Δ3/14-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης  β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Μηχανολογίας της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Δ΄ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ: 101275/Δ3/14-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης, β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ.: 101263/Δ3/14-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχ. έτος 2023-2024. (Αρ. Πρωτ.: 101412/Δ3/14-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης, β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β΄ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024. (Αρ. Πρωτ. 101299/Δ3/14-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ και Γ΄ τάξης και β) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024. (Αρ. Πρωτ.: 101410/Δ3/14-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α΄ τάξης β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β΄ και Γ΄ τάξης και γ) των μαθημάτων Ειδικότητας του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Δ΄ τάξης Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024. (Αρ. Πρωτ. 101342/Δ3/14-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», Προσανατολισμού της Α΄ τάξης και Γενικής Παιδείας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχ. έτος 2023-2024. (Αρ. Πρωτ: 102610/Δ3/18-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχ. έτος 2023-2024. (Αρ. Πρωτ: 102471/Δ3/18-09-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος «ΣΕΠ Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας» του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ (Αρ. πρωτ.:102593/Δ3/18-09-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Νέων Ελληνικών των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 111144/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Μαθηματικών των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 111170/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Φυσικής των Α’, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. : 111182/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Χημείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 111195/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Βιολογίας της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 111210/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 111237/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Ιστορίας της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 111242/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πληροφορικής της Α΄ Τάξης και του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ των Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξεων του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 111268/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 111250/Δ3/04-10-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξεων, ως μάθημα Τομέα των Β΄ και Γ΄ Τάξεων και ως μάθημα Ειδικότητας της Δ΄ Τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 111240/Δ3/04-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 111217/Δ3/04-10-2023)

Οδηγίες για το Γυμνάσιο ΕΝΕΕΓΥ-Λ

 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Α’, Β΄, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 117250/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας των Α’, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 117214/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 117267/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας των Α’, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 117246/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας των Α’, Β’ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 117232/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων από Μετάφραση των Α’, Β’, Γ΄ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 117220/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 117242/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 117269/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής των Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023 – 2024 (Αρ. πρωτ.: 117301/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 117334/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Α΄ τάξης του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ.: 117354/Δ3/19-10-2023)
 • «Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 117342/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική – Καλλιτεχνικά)» των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 117303/Δ3/19-10-2023)
 • «Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 117185/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 117194/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας των Β΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 117205/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας των Α΄, Β΄ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 117232/Δ3/19-10-2023)
 • Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. 117246/Δ3/19-10-2023)
Share and Enjoy !
Shares