Μήνυμα της Διευθύντριας της ΔΔΕ Φλώρινας

Δέσποινας Παπαδοπούλου

Κάλυψη λειτουργικών κενών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Κάλυψη λειτουργικών κενών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Αρχική προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ για το 2022-2023
Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες των προκηρύξεων 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες των προκηρύξεων 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022

Εκ νέου έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 (Κατηγορία ΠΕ)
Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το 2022-2023
Ανασυγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)

Ανασυγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)

Σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το 2022-2023

Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το 2022-2023

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 σε αθλητικές ομοσπονδίες για το 2022-2023

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 σε αθλητικές ομοσπονδίες για το 2022-2023

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2022 για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2022 για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Κάλυψη λειτουργικών κενών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία Τι πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο 98354/Θ2/04-08-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού και … ➜ περισσότερα

Αρχική προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ για το 2022-2023 Μετά από πρόσκληση που θα εκδοθεί από ΔΔΕ τη Φλώρινας θα κληθούν να επικαιροποιήσουν τις προτιμήσεις τους για την τοποθέτηση και τη διάθεσή τους

Αρχική προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που περιήλθαν στη διάθεση του … ➜ περισσότερα

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες των προκηρύξεων 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022 Υποβολή ενστάσεων από την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 έως και την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Ανακοίνωση (04-08-2022) του ΑΣΕΠ Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα … ➜ περισσότερα

Εκ νέου έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 (Κατηγορία ΠΕ) Υποβολή ενστάσεων από την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 έως και την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Ανακοίνωση (04-08-2022) του ΑΣΕΠ Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν εκ νέου … ➜ περισσότερα

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης του Λυκείου των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το 2022-2023

Απόφαση 95833/Δ3/01-08-2022 (ΦΕΚ 4128/Β/03-08-2022) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τον καθορισμό … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) Η θητεία των μελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση Φ.350/51/97498/Ε3/03-08-2022 (ΑΔΑ: Ω57Ι46ΜΤΛΗ-ΠΦΕ) του Υπουργείου Παιδείας Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό … ➜ περισσότερα

Σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης μετά τη συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην περιοχή διορισμού τους

Έγγραφο 97099/Ε2/02-08-2022 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα … ➜ περισσότερα

Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το 2022-2023

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΜΕΑΕ για … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 σε αθλητικές ομοσπονδίες για το 2022-2023 Η απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί

Κοινή απόφαση 97185/Δ5/02-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΙΒ46ΜΤΛΗ-ΚΣ1) των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού … ➜ περισσότερα

Το πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2022 για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ Από 24 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022 οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Απόφαση Φ.153/96127/Α5/01-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΑΜ46ΜΤΛΗ-Ι4Γ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … ➜ περισσότερα

Ανακοινώθηκαν μόνιμοι διορισμοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μετά την δημοσίευση τους σε ΦΕΚ θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας

Ανακοίνωση (02-08-2022) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων … ➜ περισσότερα

Έγκριση των επισκέψεων των σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων για το 2022-2023 Μετά από πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Βουλής

Έγγραφο Φ14/96156/Δ2/01-08-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις … ➜ περισσότερα

Συνδιδασκαλία μαθημάτων στα Τμήματα Προσανατολισμού της Γ’ Τάξης των Γενικών Λυκείων

Έγγραφο 95904/Δ2/01-08-2022 του Υπουργείου Παιδείας Για τον αριθμό μαθητών ανά … ➜ περισσότερα

Πώς θα συγκροτηθούν τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης και χωρίς τη συμμετοχή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) … ➜ περισσότερα

Αλλαγή στη σειρά επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης Η επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων θα προηγηθεί αυτής των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Παρ. 1 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) … ➜ περισσότερα

Το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων 2022 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ Αρχίζουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2022

Απόφαση Φ253.2/95620/Α5/29-7-2022 (ΑΔΑ: 9Η2Μ46ΜΤΛΗ-2ΓΨ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … ➜ περισσότερα

Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης Αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται

Απόφαση Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε αναπληρωτή του … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο