| Φλώρινα, Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024 - | «Ἀρχά πολιτείας ἁπάσης νέων τροφά» (Πυθαγόρας)

Ειδικό ακαταδίωκτο για εκπαιδευτικούς που αναφέρουν σε διωκτικές αρχές περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων μαθητών τους που υποπίπτουν στην αντίληψή τους Δεν εγκαλούνται, δεν ενάγονται, δεν διώκονται πειθαρχικά, δεν απολύονται, ούτε υφίστανται άλλου είδους κυρώσεις ή δυσμενή μεταχείριση, για το περιστατικό που ανέφεραν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά µόνο εάν προέβησαν εν γνώσει τους σε αναληθή αναφορά.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Ειδικό ακαταδίωκτο για εκπαιδευτικούς που αναφέρουν σε διωκτικές αρχές περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κατά ανηλίκων μαθητών τους που υποπίπτουν στην αντίληψή τους Δεν εγκαλούνται, δεν ενάγονται, δεν διώκονται πειθαρχικά, δεν απολύονται, ούτε υφίστανται άλλου είδους κυρώσεις ή δυσμενή μεταχείριση, για το περιστατικό που ανέφεραν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά µόνο εάν προέβησαν εν γνώσει τους σε αναληθή αναφορά.

Άρθρο 130 του νόμου 5090/2024 (ΦΕΚ 30/Α/23-02-2024) Υποχρεώσεις των επαγγελματιών – Αντικατάσταση άρθρου 23 ν. 3500/2006 Στο άρθρο 23 του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στον τίτλο οι λέξεις «των εκπαιδευτικών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των επαγγελματιών», β) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, γ) προστίθεται ... ➜ περισσότερα

Νομοθεσία

ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων

» Η ΔΔΕ Φλώρινας σε αριθμούς

Σχολεία

26

Εκπαιδευτικοί

416

Μαθητές

1632 A / 1467 Κ

3099

Ε.Κ.

Εργαστηριακά Κέντρα

2

» Ροή εκπαιδευτικών ειδήσεων

» Εκπαιδευτικοί

» Μαθητές

» Πανελλαδικές εξετάσεις

» Λειτουργία Σχολείων

» Σημαντικά

» Διαύγεια ΔΔΕ Φλώρινας

Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών - Μίτος

» Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Ροή ειδήσεων από το Υπουργείο Παιδείας

» Υπηρεσιακές διαδικασίες» Υπηρεσίες

Μεταφερθείτε στην εφαρμογή ανάκτησης των εγγράφων απόλυσης αναπληρωτών.

Μεταφερθείτε στις θεματικές σελίδες πληροφόρησης και υποδειγμάτων εντύπων για την αίτηση αναγγελίας ή ανανέωσης άσκησης του επαγγέλματος διδασκαλίας

Μεταφερθείτε στον θεματικό δικτυακό τόπο ανάρτησης προσκλήσεων ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων προς τα ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών και μετακινήσεων

Η εφαρμογή υποβολής αίτησης αφορά μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Aφορά επίσης και στους εκπαιδευτικούς που διατέθηκαν σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Δεν αφορά εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ και ΠΔΕ οι οποίοι για τα έξοδα οδοιπορικών τους θα ενημερωθούν αρμοδίως.

Στη σελίδα αυτή παρέχονται υπηρεσίες αιτήσεων για εκπαιδευτικούς οι οποίες αφορούν στη συμπλήρωση ωραρίου, δήλωση υπεραριθμίας, συνάφειας τίτλου σπουδών, άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, αλλαγής στοιχείων ταυτότητας

Μεταφερθείτε στην εφαρμογή και αντλήστε τα στοιχεία μισθοδοσίας και μισθοδοτούμενου. Βρείτε έτοιμες προσυμπληρωμένες φόρμες αιτήσεων.

Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων

Η δικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και την διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.

Μπορείτε να εκδώσετε τη βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η βεβαίωση μπορεί να εκθοθεί είτε για το ανήλικο παιδί σας είτε για εσάς εφόσον είστε ενεργός μαθητής/τρια. Πατήστε εδώ.

Μπορείτε να εκδόσετε από την πλατφόρμα του egov ψηφιακό απολυτήριο Γυμνασίου / ΓΕΛ / ΕΠΑΛ καθώς και ψηφιακό πτυχίο ΕΠΑΛ.

» Κατανομές μαθητών

Δείτε την κατανομή των μαθητών στα Γυμνάσια των περιοχών ευθύνης της ΔΔΕ Φλώρινας

Δείτε την κατανομή των μαθητών στα Γενικά Λύκεια των περιοχών ευθύνης της ΔΔΕ Φλώρινας

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

» ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

» COMPASS

Ιστολόγιο ΣΕΠ / ΔΔΕ Φλώρινας

» Δημοφιλή

» Ιστορικό αναρτήσεων

ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙΡΟΣ