Εξετάσεις μαθητών ΕΠΑΛ που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) Υποβολή αιτήσεων από τις 18 Μαΐου 2021 έως και τις 21 Μαΐου 2021

Έγγραφο Φ13α/54789/Δ4/18-5-2021 του Υπουργείου Παιδείας Υπενθυμίζουμε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών ΕΠΑΛ για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας

Απόφαση Φ12/156761/20-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΥ14653ΠΣ-ΟΤΓ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τη δυνατότητα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ωράριο Λειτουργίας των Εσπερινών ΕΠΑΛ Μετά την θέσπιση της τριετούς φοίτησης στα σχολεία αυτά

Απόφαση Φ12/145259/Δ4/6-9-2018 (ΑΔΑ : Ω0Β94653ΠΣ-1ΓΩ) του Υπουργείου Παιδείας Το ΥΠΠΕΘ … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων (ΕΠΑΛ και ΓΕΛ)

Άρθρο 35 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) Σύμφωνα με το … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις σχετικά με τις μετεγγραφές στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) Προωθείται νομοθετική ρύθμιση για διευκρίνιση ασαφειών του υπάρχοντος πλαισίου

Έγγραφο 500/Υ1/30-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα που λαμβάνουμε … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση εξεταστέας ύλης εσπερινών ΕΠΑΛ Για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Εγκύκλιος Φ6/19160/Δ4/5-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σε ΦΕΚ η ΥΑ που καθορίζει την διδακτέα-εξεταστέα ύλη της Δ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Φ6/153688/Δ4/30-9-2015 (ΦΕΚ 2175/Β/9-10-2015, ΑΔΑ:ΩΨ3Κ4653ΠΣ-ΜΑΧ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τη … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ6/154615/Δ4/1-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου Για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Φ.151/142457/Α5/11-9-2015 (ΦΕΚ 2029/Β/17-9-2015) περί καθορισμού των … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανατύπωση βιβλίων για την Γ΄τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ1/141429/Δ4/10-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΩΗΚ465ΦΘ3-ΞΡ8) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε Την τροποποίηση της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Έγγραφο 173193/Γ2/24-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Ο κατάλογος με τις αντιστοιχίες … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Εγκύκλιος 160987/Γ2/7-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Οδηγίες για τη διδασκαλία της … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ

Απόφαση 100634/Γ2/30-6-2014 (ΑΔΑ:6ΚΖΗ9-ΘΛΚ, ΦΕΚ 1915/Β/15-7-2014 όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2112/Β/1-8-2014) … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο