Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων στο ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2023-2024

ΙΕΠ / Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ και Π.ΕΠΑ.Λ κατά το … ➜ περισσότερα

Εξετάσεις μαθητών ΕΠΑΛ που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) Υποβολή αιτήσεων από τις 11 Μαΐου 2022 έως και τις 17 Μαΐου 2022

Έγγραφο Φ13α/52884/Δ4/11-05-2022 του Υπουργείου Παιδείας Υπενθυμίζουμε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης … ➜ περισσότερα

Οι προϋποθέσεις φοίτησης σε εσπερινά σχολεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Τι ισχύει για τους ανήλικους μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στα σχολεία αυτά

Άρθρο 35 της απόφασης 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) του Υπουργείου Παιδείας … ➜ περισσότερα

Εξετάσεις μαθητών ΕΠΑΛ που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) Υποβολή αιτήσεων από τις 18 Μαΐου 2021 έως και τις 21 Μαΐου 2021

Έγγραφο Φ13α/54789/Δ4/18-5-2021 του Υπουργείου Παιδείας Υπενθυμίζουμε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης … ➜ περισσότερα

Δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών ΕΠΑΛ για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας

Απόφαση Φ12/156761/20-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΥ14653ΠΣ-ΟΤΓ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τη δυνατότητα … ➜ περισσότερα

Ωράριο Λειτουργίας των Εσπερινών ΕΠΑΛ Μετά την θέσπιση της τριετούς φοίτησης στα σχολεία αυτά

Απόφαση Φ12/145259/Δ4/6-9-2018 (ΑΔΑ : Ω0Β94653ΠΣ-1ΓΩ) του Υπουργείου Παιδείας Το ΥΠΠΕΘ … ➜ περισσότερα

Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων (ΕΠΑΛ και ΓΕΛ)

Άρθρο 35 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) Σύμφωνα με το … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις μετεγγραφές στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) Προωθείται νομοθετική ρύθμιση για διευκρίνιση ασαφειών του υπάρχοντος πλαισίου

Έγγραφο 500/Υ1/30-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα που λαμβάνουμε … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση εξεταστέας ύλης εσπερινών ΕΠΑΛ Για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Εγκύκλιος Φ6/19160/Δ4/5-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς … ➜ περισσότερα

Σε ΦΕΚ η ΥΑ που καθορίζει την διδακτέα-εξεταστέα ύλη της Δ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Φ6/153688/Δ4/30-9-2015 (ΦΕΚ 2175/Β/9-10-2015, ΑΔΑ:ΩΨ3Κ4653ΠΣ-ΜΑΧ) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τη … ➜ περισσότερα

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ6/154615/Δ4/1-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. … ➜ περισσότερα

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου Για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Φ.151/142457/Α5/11-9-2015 (ΦΕΚ 2029/Β/17-9-2015) περί καθορισμού των … ➜ περισσότερα

Ανατύπωση βιβλίων για την Γ΄τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ1/141429/Δ4/10-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΩΗΚ465ΦΘ3-ΞΡ8) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε Την τροποποίηση της … ➜ περισσότερα

Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Έγγραφο 173193/Γ2/24-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Ο κατάλογος με τις αντιστοιχίες … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ για το 2014-2015

Εγκύκλιος 160987/Γ2/7-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Οδηγίες για τη διδασκαλία της … ➜ περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ

Απόφαση 100634/Γ2/30-6-2014 (ΑΔΑ:6ΚΖΗ9-ΘΛΚ, ΦΕΚ 1915/Β/15-7-2014 όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2112/Β/1-8-2014) … ➜ περισσότερα