Συμπληρωματικός/διορθωτικός οριστικός πίνακα οργανικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 2563/25-04-2024 – ΑΔΑ: 965Μ46ΝΚΠΔ-Ο9Γ

Ανακοίνωση συμπληρωματικού/διορθωτικού οριστικού πίνακα οργανικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατόπιν μετάθεσης τους από άλλο ΠΥΣΔΕ, αίτησης βελτίωσης θέσης, καθώς και αίτησης οριστικής τοποθέτησης των ευρισκόμενων από προηγούμενα έτη στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Share and Enjoy !
Shares