Τα Προγράμματα Σπουδών που θα εφαρμοστούν στα Γυμνάσια από το 2023-2024 Θα εφαρμοστούν για δύο σχολικά έτη πιλοτικά στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Γυμνάσια


άκουσε το άρθρο

Τα παρακάτω αναφερόμενα Προγράμματα Σπουδών επικαιροποιήθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις

Τα Προγράμματα Σπουδών του Γυμνασίου

Μάθημα Γυμνασίου Σε ΦΕΚ Στη Διαύγεια Από το ΙΕΠ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 141499/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5261/Β/12-11-2021 ΑΔΑ: 9ΗΚ846ΜΤΛΗ-ΖΧ4
Λογοτεχνία των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 158753/Δ2/06-12-2021)
ΦΕΚ 5871/Β/15-12-2021 ΑΔΑ: 6ΘΙΛ46ΜΤΛΗ-ΝΔΨ
Νεοελληνική Γλώσσα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 158760/Δ2/06-12-2021)
ΦΕΚ 5768/Β/10-12-2021
Διόρθωση ΦΕΚ 6291/Β/29-12-2021
ΑΔΑ: 67ΨΔ46ΜΤΛΗ-1Δ2
Μαθηματικά των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 141379/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5260/Β/12-11-2021 ΑΔΑ: ΩΓΡΚ46ΜΤΛΗ-2ΦΓ
Πληροφορική των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 152738/Δ2/25-11-2021)
ΦΕΚ 5659/Β/03-12-2021 ΑΔΑ: ΨΜΜΜ46ΜΤΛΗ-ΕΩΕ
Τεχνολογία των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 141347/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5258/Β/12-11-2021 ΑΔΑ: 6Ξ0146ΜΤΛΗ-ΡΞΠ
Θρησκευτικά των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 141492/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5237/Β/11-11-2021 ΑΔΑ: ΨΖΤΣ46ΜΤΛΗ-ΩΕΧ
Ιστορία των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 141327/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5233/Β/11-11-2021 ΑΔΑ: 9ΦΜ346ΜΤΛΗ-ΓΕ4
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Γ΄ τάξης
(Απόφαση 141415/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5287/Β/12-11-2021 ΑΔΑ: ΨΑΜ546ΜΤΛΗ-1ΑΠ
Οικιακή Οικονομία της Α΄ τάξης
(Απόφαση 141452/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5234/Β/11-11-2021 ΑΔΑ: 6ΒΛΖ46ΜΤΛΗ-ΡΤ2
Φυσική Αγωγή των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 144582/Δ2/11-11-2021)
ΦΕΚ 5358/Β/19-11-2021 ΑΔΑ: Ψ36Θ46ΜΤΛΗ-2Χ2
Φυσική των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 149118/Δ2/19-11-2021)
ΦΕΚ 5518/Γ/29-11-2021 ΑΔΑ: 60ΑΦ46ΜΤΛΗ-ΦΜΒ
Χημεία των Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 149141/Δ2/19-11-2021)
ΦΕΚ 5658/Β/03-12-2021 ΑΔΑ: Ψ7ΡΚ46ΜΤΛΗ-59Ο
Βιολογία των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 141359/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5286/Β/12-11-2021 ΑΔΑ: Ψ5ΧΜ46ΜΤΛΗ-Α1Ω
Γεωλογία-Γεωγραφία των Α’ και Β’ τάξεων
(Απόφαση 145460/Δ2/12-11-2021)
ΦΕΚ 5392/Β/19-11-2021 ΑΔΑ: 923Ο46ΜΤΛΗ-ΗΞΥ
Καλλιτεχνικά των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ημερήσιου Γυμνασίου
(Απόφαση 66121/Δ2/01-06-2022)
ΦΕΚ 2788/Β/03-06-2022 ΑΔΑ: 6ΖΓΕ46ΜΤΛΗ-ΔΨΣ
Μουσική των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 162322/Δ2/13-12-2021)
ΦΕΚ 5938/Β/16-12-2021 ΑΔΑ: ΡΠΚΩ46ΜΤΛΗ-ΙΨ7
Share and Enjoy !
Shares