Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού Για τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 και τα ημερολογιακά έτη 2025, 2026 και 2027 Νοτίου Ημισφαιρίου

Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 63871/H2/07-6-2024 – ΑΔΑ: 6ΥΦ946ΝΚΠΔ-ΠΡΨ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις … ➜ περισσότερα

Κάλυψη λειτουργικών κενών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 63476/Θ2/7- 6-2024 Κάλυψη λειτουργικών κενών στα Εκκλησιαστικά … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους παρακάτω Φορείς και … ➜ περισσότερα

Εγκύκλιος για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές/ ΚΕΔΑΣΥ /ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ Από 22-04-2024 έως και 01-05-2024 μέσω του ΟΠΣΥΔ

Εγκύκλιος 41510/Ε4/19-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Προσκλήσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών από/σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Δομές ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ και φορείς για το διδακτικό έτος 2024-2025 Υποβολή αιτήσεων μέσω του ΟΠΣΥΔ 08-04-2024 μέχρι 17-04-2024 και ώρα 15:00.

Αρ. Πρωτ.: 34882/E2/04-04-2024 (ΑΔΑ: ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1) Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας … ➜ περισσότερα

Πλήρωση, με απόσπαση, θέσεων Δευτεροβάθμιου Κύκλου Ευρωπαϊκών Σχολείων Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 22-3-2024 έως και 1-4-2024 και ώρα 15:00

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 29858/Η2/22-3- 2024 (ΑΔΑ: 6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2024-2025 και από το ημερολογιακό έτος 2025 για το Νότιο Ημισφαίριο Υποβολή αιτήσεων αποκλειστικώς ηλεκτρονικά: από 22-02-2024 μέχρι 08-03-2024 και ώρα Ελλάδας 14:00

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 19003/Η2/22-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για … ➜ περισσότερα

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 08-12-2023 μέχρι Παρασκευή 22-12-2023

Εγκύκλιος 140904/Η2/08-12-2023 (ΑΔΑ: 60ΝΙ46ΝΚΠΔ-6ΟΨ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Αναζήτηση εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11 και ΠΕ79.01 για τη Σχολή ΣΑΧΕΤΙ της Νοτίου Αφρικής για Γενάρη 2024

Η Σχολή ΣΑΧΕΤΙ με έμβλημα το αρχαίο ελληνικό γνωμικό “ΓΝΩΘΙ … ➜ περισσότερα

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ Υποβάλεται για επιγενόμενους λόγους πέραν των προθεσμιών αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτοκόλλου: 102641/Ε/18-09-2023 (ΑΔΑ: 6Ο7Ν46ΝΚΠΔ-ΙΙΑ) Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων … ➜ περισσότερα

Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας Η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου 2025

Απόφαση K5/95683/01-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΒΠ46ΝΚΠΔ-ΡΔ3) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την απόσπαση … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ. 4103/30-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΟΟ46ΝΚΠΔ-54Ω) απόφασης αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4134/31-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΙΩ46ΝΚΠΔ-Ω6Α) Τροποποίηση της αριθμ. … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Αρ. Πρωτ.: 4103/30-08-2023 ΑΔΑ: 6ΓΟΟ46ΝΚΠΔ-54Ω Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ για υποβολή αίτησης απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) Η αίτηση των μελών ΕΕΠ θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 23 έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. πρωτ.: 92369/Ε4/22-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΜ446ΝΚΠΔ-Ε72) Πρόσκληση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 18/8/2023 έως και 22/8/2023 ώρα 13:00 αποκλειστικά ηλεκτρονικώς μέσω email

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 3860/17-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΖΔ46ΝΚΠΔ-Λ1Τ) Πρόσκληση για υποβολή … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024 Υποβολή αιτήσεων μέσω ΟΠΣΥΔ από 21-08-2023 μέχρι 23-08-2023

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτοκόλλου: 91225/Ε2/17-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΧΣΔ46ΝΚΠΔ-ΦΤ6) Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στο Πρότυπο Σχολείο και στα Πειραματικά Σχολεία της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024 Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 11-08-2023 έως την Κυριακή 20-08-2023 στις 23:59

Έγγραφο 5479/10-08-2023 (ΑΔΑ: 691Ρ46ΝΚΠΔ-ΥΥΧ) της ΠΕΠΠΣ Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφερειακή … ➜ περισσότερα

Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 για το σχολικό έτος 2023-2024 H απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί

Απόφαση 88586/Δ5/04-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΕ8Ψ46ΝΚΠΔ-Γ3Ψ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την  ανάθεση  … ➜ περισσότερα

Νέες αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το 2023-2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους … ➜ περισσότερα