Οικονομικά Πανελλαδικών

Τελευταία ενημέρωση 28 Ιανουαρίου 2021 από ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αποζημιώσεις εμπλεκομένων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 (ΚΥΑ 221893/Β1/27-12-2016, ΦΕΚ 4268/Β/30-12-2016, ΑΔΑ:7Φ8Α4653ΠΣ-Ψ9Φ)

Αποζημιώσεις για τα Σάββατα και τις μέρες Ιουλίου 2017 (ΚΥΑ 95206/Β1/7-6-2017, ΦΕΚ 1995/Β/9-6-2017)


ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Υπόδειγμα βεβαίωσης για το πλήθος των επιτηρήσεων

Υπόδειγμα βεβαίωσης για τα Σάββατα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Υπόδειγμα βεβαίωσης για οδοιπορικά Πανελλαδικών Εξετάσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο