Ξεκινούν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Λυκείων στα ομαδικά αθλήματα Για το σχολικό έτος 2016-2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 208189/Δ5/06-12-2016 (ΑΔΑ:6Ω9Η4653ΠΣ-ΥΡ7) του Υπουργείου Παιδείας

Στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 7.1 της 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016) Υπουργικής Απόφασης. Δηλαδή για το σχολικό έτος 2016- 2017 μετέχουν μαθήτριες -μαθητές που γεννήθηκαν το 2017 – 18 = 1999, 2000, 2001 και 2002 εφόσον φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares