Τα Προγράμματα Σπουδών που θα ισχύσουν στα Γενικά Λύκεια σταδιακά από το 2023-2024 Θα εφαρμοστούν για δύο σχολικά έτη πιλοτικά στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Γενικά Λύκεια


άκουσε το άρθρο

Τα παρακάτω αναφερόμενα Προγράμματα Σπουδών επικαιροποιήθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις

Προγράμματα Σπουδών Γενικού Λυκείου

Μάθημα Γενικού Λυκείου Σε ΦΕΚ Στη Διαύγεια Από το ΙΕΠ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 141505/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5257/Β/12-11-2021 ΑΔΑ: ΩΓΚΠ46ΜΤΛΗ-0Φ1
Λατινικά των Β’ και Γ’ τάξεων
(Απόφαση 141501/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5236/Β/11-11-2021 ΑΔΑ: 62ΩΠ46ΜΤΛΗ-ΑΚ0
Λογοτεχνία των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 158779/Δ2/06-12-2021)
ΦΕΚ 5769/Β/10-12-2021 ΑΔΑ: 6ΘΚΥ46ΜΤΛΗ-92Δ
Νεοελληνική Γλώσσα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων (Απόφαση 158767/Δ2/06-12-2021) ΦΕΚ 5770/Β/10-12-2021 ΑΔΑ: 630746ΜΤΛΗ-ΥΚΞ
Ξένες Γλώσσες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 152765/Δ2/25-11-2021)
ΦΕΚ 5586/Β/01-12-2021 ΑΔΑ: 6ΛΨΛ46ΜΤΛΗ-Σ2Ι
Φιλοσοφία της Β΄ τάξης
(Απόφαση 149329/Δ2/19-11-2021)
ΦΕΚ 5468/Β/25-11-2021) ΑΔΑ: Ψ10Ω46ΜΤΛΗ-0ΤΠ
Βιολογία των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 144611/Δ2/11-11-2021)
ΦΕΚ 5341/Β/17-11-2021 ΑΔΑ: 62ΚΤ46ΜΤΛΗ-ΧΟ4
Μαθηματικά των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 145377/Δ2/12-11-2021)
ΦΕΚ 5390/Β/19-11-2021 ΑΔΑ: 629Ι46ΜΤΛΗ-Ζ2Ν
Πληροφορική των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 160503/Δ2/08-12-2021)
ΦΕΚ 5932/Β/16-12-2021 ΑΔΑ: 6ΤΠ146ΜΤΛΗ-ΔΝ0
Αρχές Οικονομικής Επιστήμης της Γ’ τάξης
(Απόφαση 76737/Δ2/22-06-2022)
ΦΕΚ 3317/Β/28-06-2022 ΑΔΑ: 6Ν9Ω46ΜΤΛΗ-5ΘΒ
Θρησκευτικά των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 141657/Δ2/04-11-2021)
ΦΕΚ 5266/Β/12-11-2021 ΑΔΑ: Ω1ΖΩ46ΜΤΛΗ-ΨΝΥ
Ιστορία των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 141674/Δ2/05-11-2021)
ΦΕΚ 5284/Β/12-11-2021 ΑΔΑ: ΨΞΧ146ΜΤΛΗ-Θ56
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Α΄ τάξης (Απόφαση 160510/Δ2/08-12-2021) ΦΕΚ 5879/Β/15-12-2021 ΑΔΑ: ΨΥΛ046ΜΤΛΗ-ΥΓΥ
Φυσική Αγωγή των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 145339/Δ2/12-11-2021)
ΦΕΚ 5389/Β/19-11-2021 ΑΔΑ: ΨΥΥΠ46ΜΤΛΗ-ΤΝ1
Φυσική των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 144672/Δ2/11-11-2021)
ΦΕΚ 5381/Β/19-11-2021 ΑΔΑ: 6ΕΜ346ΜΤΛΗ-0Χ2
Χημεία των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων
(Απόφαση 144655/Δ2/19-11-2021)
ΦΕΚ 5382/Β/19-11-2021 ΑΔΑ: ΩΣΟΤ46ΜΤΛΗ-ΨΟΝ
Γραμμικό Σχέδιο της Γ΄ τάξης
(Απόφαση 76690/Δ2/22-06-2022)
ΦΕΚ 3315/Β/28-06-2022 ΑΔΑ: 68Τ846ΜΤΛΗ-ΦΕΠ
Ελεύθερο Σχέδιο της Γ΄ τάξης
(Απόφαση 76704/Δ2/22-06-2022)
ΦΕΚ 3337/Β/28-06-2022 ΑΔΑ: ΨΓ1Σ46ΜΤΛΗ-ΤΦΠ

 

Share and Enjoy !
Shares