Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων στο ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

ΙΕΠ / Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ και Π.ΕΠΑ.Λ κατά το σχολικό έτος 2023-2024

 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ημερήσιων, Εσπερινών ΕΠΑΛ και Πρότυπων ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024. (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/104775/Δ4/21-09-2023)
  • Διόρθωση εγκυκλίου ύλης και οδηγιών για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιων, Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2023-2024 κατά το μέρος που αφορά την ύλη του μαθήματος Άλγεβρα (Μαθηματικά). (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/114123/Δ4/11-10-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α’ τάξης ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024 – «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, – «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ, και – «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο Εργασίας» της Α’ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑΛ (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/99101/Δ4/08-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑΛ και Πρότυπων ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024. (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/100201/Δ4/12-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024. (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/102084/Δ4/15-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2023-2024 (Αρ. πρωτ. Φ3/101989/Δ4/15-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2023-2024. (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/102831/Δ4/18-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Αρχές Μηχανολογίας» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Μηχανολογίας της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2023-2024. (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/102833/Δ4/18-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024. (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/104077/Δ4/20-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, τα Τεχνολογικά – Επαγγελματικά μαθήματα της Β’ τάξης ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2023-2024. (Αρ. πρωτ. Φ3/102849/Δ4/18-09-2023) όπως συμπληρώθηκε με το Φ3/107652/Δ4/27-09-2023 έγγραφο «Συμπλήρωση των οδηγιών διδασκαλίας για το μάθημα “Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)” της Β’ τάξης ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024»
 • Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ,τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και τα μαθήματα ειδικότητας της Ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2023-2024 (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/104671/Δ4/21 -09-2023)
 • Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024. (Αριθ. Πρωτ.: Φ3/104774/Δ4/21 -09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού χαρακτήρα της Α΄ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024 (Αρ. πρωτ. Φ3/106767/Δ4/26-09-2023)
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της B΄ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024 (Αρ. πρωτ. Φ3/108045/Δ4/28-09-2023) και η Φ3/111283/Δ4/04-10-2023 διόρθωση
 • Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024 (Αρ. πρωτ. Φ3/112260/Δ4/06-10-2023)
 • Διδακτέα-Εξεταζόμενη ύλη του μαθήματος Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α’ τάξης ΕΠΑΛ, των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2023-2024 (Απόφαση Φ3/128930/Δ4/08-11-2023, ΦΕΚ 6476/Β/13-11-2023, ΑΔΑ: 63Ξ746ΝΚΠΔ-ΛΛ3)
Share and Enjoy !
Shares