Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις δράσεις και τα προγράμματα που εκπονούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού

Αριθμ. 41207/ΓΔ4 – Τεύχος B’ 2404/22.04.2024 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με … ➜ περισσότερα

Συμπληρωματικές αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν βελτίωση οργανικής θέσης ή οριστική τοποθέτηση Υποβολή από τη Δευτέρα 22-04-2024 και ώρα 13:00 μέχρι και την Τετάρτη 24-04-2024 και ώρα 13:00

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 245922-04-2024 Ανακοίνωση του εκ νέου αναμορφωμένου … ➜ περισσότερα

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων οργανικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ΕΑΕ Προερχόμενων από μετάθεση ή αίτηση βελτίωσης θέσης ή αίτηση οριστικής τοποθέτησης των ευρισκόμενων από προηγούμενα έτη στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: 9ΒΧΡ46ΝΚΠΔ-ΤΗΣ – Ανακοίνωση οριστικού πίνακα οργανικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Εγκύκλιος για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Από 22-04-2024 έως και 01-05-2024 μέσω του ΟΠΣΥΔ

Εγκύκλιος 41510/Ε4/19-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 22-04-2024 έως και 01-05-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις 106 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση καθώς και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για το 2023-24 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 22 έως και την Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το … ➜ περισσότερα

Προσωρινός πίνακας οργανικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κατόπιν μετάθεσης από άλλο ΠΥΣΔΕ, αίτησης βελτίωσης θέσης και αίτησης οριστικής τοποθέτησης των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Αιτήσεις για εξέταση και διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων από την Τρίτη 16-04-2024 μέχρι και τη Δευτέρα 22-04-2024 και ώρα 08:30π.μ.

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 2313, 16-04-2024 Ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα … ➜ περισσότερα

Προσωρινός πίνακας οργανικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατόπιν μετάθεσης από άλλο ΠΥΣΔΕ, αίτησης βελτίωσης θέσης, αίτησης οριστικής τοποθέτησης των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Αιτήσεις για εξέταση και διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων από την Τρίτη 16-04-2024 μέχρι και τη Δευτέρα 22-04-2024 και ώρα 08:30π.μ.

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 2312/16-04-2024 Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα οργανικών τοποθετήσεων … ➜ περισσότερα

Αιτήσεις για ορισμό επιτηρητών στο εξεταστικό κέντρο του 2ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας για τις εξετάσεις του ΚΠγ Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 24:00

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 … ➜ περισσότερα

Ένα ευχαριστήριο προς τη ΔΔΕ Φλώρινας από συνάδελφο εκπαιδευτικό

Από την κα Αικατερίνη Μοσχοτζοπούλου λάβαμε ευχαριστήριο. Την ευχαριστούμε θερμά … ➜ περισσότερα

Διαδικασία καταχώρισης των μελών των τετραμελών επιτροπών δράσης και των αποδεκτών αναφορών Στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 37633/ΓΔ4/10-04-2024 Διαδικασία καταχώρισης στην ειδική εφαρμογή διαχείρισης … ➜ περισσότερα

Αιτήσεις εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. για οργανικές τοποθετήσεις Υποβολή αιτήσεων από από την Πέμπτη 11-04-2024 και ώρα 09:00π.μ. μέχρι και τη Δευτέρα 15-04-2024 και ώρα 13:00

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 2112/09-04-2024 Ανακοίνωση πίνακα κενών οργανικών θέσεων … ➜ περισσότερα

Αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης για οργανικές τοποθετήσεις Υποβολή αιτήσεων από από την Πέμπτη 11-04-2024 και ώρα 09:00π.μ. μέχρι και τη Δευτέρα 15-04-2024 και ώρα 13:00

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 2111/09-04-2024 Ανακοίνωση αναμορφωμένου πίνακα κενών οργανικών … ➜ περισσότερα

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών – Τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: Ψ6ΥΦ46ΝΚΠΔ-0ΔΦ – Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών. ΑΔΑ: Ψ2Π646ΝΚΠΔ-20Υ – … ➜ περισσότερα

Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού Υπουργική απόφαση που αφορά στις λεπτομέρειες χρήσης της πλατφόρμας

Αριθμ. 35692/ΓΔ4/08-04-2024 – Τεύχος B’ 2176/08.04.2024 Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής … ➜ περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο: «H συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία» από τον Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε. Φλώρινας Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 12 Απριλίου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 2023-2024 Οι μετατιθέμενοι από περιοχή αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν

Απόφαση 34199/Ε4/03-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΠΡ46ΝΚΠΔ-ΤΜΙ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Μεταθέτουμε τα … ➜ περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν. 4440/2016) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται έως και 15/04/2024

Αρ. Πρωτοκόλλου: 34877/E2/04-04-2024 – (ΑΔΑ: Ρ1ΡΙ46ΝΚΠΔ-8ΚΙ) Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις … ➜ περισσότερα

Προσκλήσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών από/σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Δομές ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ και φορείς για το διδακτικό έτος 2024-2025 Υποβολή αιτήσεων μέσω του ΟΠΣΥΔ 08-04-2024 μέχρι 17-04-2024 και ώρα 15:00.

Αρ. Πρωτ.: 34882/E2/04-04-2024 (ΑΔΑ: ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1) Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας … ➜ περισσότερα