Παραίτηση και επάνοδος στην υπηρεσία εκπαιδευτικών/υποψηφίων για βουλευτές

Εγκύκλιος 61500/Ε3/01-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΥΙ46ΜΤΛΗ-ΤΕΦ) του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 07/06/2023 και ώρα 08:00 έως την 14/06/2023 έως τις 16:00

ΥΠΑΙΘ, Εγκύκλιος 58204/Θ2/26-5-2023 Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης Aπό την Παρασκευή 26 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις … ➜ περισσότερα

Κατ΄ εξαίρεση προπαρασκευαστικές πράξεις που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού προσωπικού Γνωμοδότηση Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του ΣτΕ

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.: 54803/E2/17-05-2023 Ενημέρωση για τη με αριθμό … ➜ περισσότερα

Συμπλήρωση φόρμας επιτηρητών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ 2023 Η φόρμα υποβάλλεται μέχρι και την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης κατανομής των επιτηρητών στα … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης Υποβολή αιτήσεων από τη Δετέρα 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 μέσω του Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.: 50896/Ε1/5-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8) Πρόσκληση για μόνιμο … ➜ περισσότερα

Υπενθύμιση διατάξεων για προγραμματισμό χορήγησης μακροχρόνιων αδειών εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2023-2024 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31 Μαΐου 2023

Σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού … ➜ περισσότερα

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών – Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών – Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος Απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους - Η απαγόρευση δεν αφορά αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/ 28 Απριλίου 2023 (ΑΔΑ: 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) Α. Αναστολή προσλήψεων και … ➜ περισσότερα

Πόσοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ θα διοριστούν για το 2023-2024 Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, ανά κλάδο και ανά ειδικότητα

Κοινή απόφαση 46013/Ε1/24-04-2023 (ΦΕΚ 2705/Β/24-04-2023) των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών … ➜ περισσότερα

Αιτήσεις για ορισμό επιτηρητών στο εξεταστικό κέντρο του 2ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας για τις εξετάσεις του ΚΠγ Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 17:00

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 45043/Θ2/19-4-2023 – ΑΔΑ: 63Μ646ΜΤΛΗ-Ξ4Α Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης – δήλωσης τοποθέτησης σε εναπομείνασα κενή θέση Διευθυντή / ντριας Σχολικής Μονάδας της ΔΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 20-04-2023 έως και την Παρασκευή 21-04-2023 και ώρα 15:00

Πρόσκληση 2344/19-04-2023 (ΑΔΑ: ΕΥΘΗ46ΜΤΛΗ-ΙΧΛ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Καλούμε τους/τις … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της ΔΔΕ Φλώρινας Καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία ως Διευθυντές/ντριες εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά την λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023

Απόφαση 2343/19-04-2023 (ΑΔΑ: 9Λ3346ΜΤΛΗ-0Η2) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Τοποθετούμε τους … ➜ περισσότερα

Ρυθμίσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και με την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4823/2021

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5043/2023 = Τεύχος A’ 91/13.04.2023: Ρυθμίσεις σχετικά … ➜ περισσότερα

Ανακοίνωση του Γ.Γ. σχετικά με τη δήλωση προτίμησης υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και … ➜ περισσότερα

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 12/04/2023 ώρα 13:00 έως 03/05/2023 ώρα 13:00

ΥΠΑΙΘ, Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Φ.361.22/45/42126/Ε3/10-4-2023 – ΑΔΑ: Ψ1Γ646ΜΤΛΗ-6ΝΞ Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο