Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Το έργο τους αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα

Απόφαση 9950/ΓΔ5/27-01-2023 (ΦΕΚ 388/Β/27-01-2023) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 – … ➜ περισσότερα

Αναπροσαρμοσμένοι Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής

Αναπροσαρμοσμένοι πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών … ➜ περισσότερα

Σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Αν οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας προϋπήρχαν του διορισμού του εκπαιδευτικού ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του, η αίτηση απορρίπτεται

Εγκύκλιος 5808/E2/19-01-2023 (ΑΔΑ: 96ΟΑ46ΜΤΛΗ-Ω5Β) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-2023 Από την Τετάρτη 01-02-2023 έως και τη Δευτέρα 13-02-2023

Εγκύκλιος 7297/Ε3/23-01-2023 (ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ) του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με την … ➜ περισσότερα

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Ενστάσεις από 18-01-2023 έως και 20-01-2023

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για την επιλογή Διευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16-1-2023 έως 3-2-2023 έως τις 16:00

Εγκύκλιος 3817/Θ2/13-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ3546ΜΤΛΗ-1ΘΧ) του Υπουργείου Παιδείας Ο Γενικός Γραμματέας … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την άδεια εξετάσεων σε εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα Σε ποιες περιπτώσεις δύναται να χορηγηθεί σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή σε όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/907/15409/03-01-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών Σύμφωνα με τις διατάξεις των … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποχωρούν αυτοδίκαια από την Υπηρεσία έως και την 9η Ιανουαρίου 2024

Έγγραφο Φ.361.22/1/2942/Ε3/12-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΖΥ46ΜΤΛΗ-Ι15) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση συγκρότησης Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αφορά και στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Φλώρινας

Απόφαση ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 76/09-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΛΔ46ΜΤΛΗ-41Σ) – «Τροποποίηση της … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Τα μέλη ΕΕΠ δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα για μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Έγγραφο Φ.361.22/10/160275/Ε3/23-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΖ146ΜΤΛΗ-ΓΑ1) του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της 6790/08-12-2022 προκήρυξης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

ΔΔΕ Φλώρινας 7288/27-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΝΕ46ΜΤΛΗ-410) – Τροποποίηση της 6790/08-12-2022 (ΑΔΑ: … ➜ περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Κατά 12 ημέρες, δηλ. έως και την 9η Ιανουαρίου 2023

Απόφαση Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (ΦΕΚ 6711/Β/23-12-2022) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την υπό … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 377 αναπληρωτών για το 2022-2023 βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Ανακοίνωση 21-12-2022 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ποιες άδειες προσμετρώνται στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων

Έγγραφο Φ.361.22/8/154755/Ε3/14-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΚ46ΜΤΛΗ-3ΞΘ) του Υπουργείου Παιδείας Στο χρόνο άσκησης … ➜ περισσότερα

Ορισμός εξεταστών για την εξέταση ξένης γλώσσας Προκειμένου  να  εξετάσουν  προφορικά  τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνέντευξης ενώπιον των αρμόδιων συμβουλίων επιλογής

Απόφαση Φ.350/126/154792/Ε3/14-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΨΜΧ46ΜΤΛΗ-ΦΟ2) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τους εξεταστές … ➜ περισσότερα

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Εγκύκλιος 154796/Ε1/14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο