Η χωροταξική κατανομή των αποφοίτων των Γυμνασίων στα Γενικά Λύκεια Με βάση τη διεύθυνση κατοικίας των μαθητών, την κτηριακή υποδομή των σχολείων και το διδακτικό τους προσωπικό

Απόφαση 3525/14-07-2022 της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Καθορίζουμε τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια στα οποία θα φοιτήσουν οι απόφοιτοι των Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2022-2023 και εφεξής:

[…]

Με την έκδοση της παρούσας καταργείται η σχετική απόφαση 2534/18-06-2018 της ΔΔΕ Φλώρινας.

Ζητήματα τα οποία δεν επιλύονται με την παρούσα, διευθετούνται μετά από συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας και των σχολικών μονάδων.

Διαβάστε την απόφαση

Ο χάρτης κατανομής στο GoogleMaps