Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού Διοργάνωση ημερίδας ανάδειξης καλών πρακτικών από τον ΣΣΝ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 7304/5-12-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας

Οι εκπαιδευτικοί όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας καλούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 να αναπτύξουν δράσεις δημοσιότητας και επιμορφωτικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για το θέμα της σχολικής βίας, υποβοηθούμενοι από τα μέλη των Ομάδων Δράσεων Πρόληψης κατά της σχολικής βίας (Ο.Δ.Π.), ανάλογα με τη συχνότητα των περιστατικών και τις ιδιαίτερες ανάγκες της Σχολικής τους Μονάδας και με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων ομάδων (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, κοινωνίας).

Βασική επιδίωξη είναι κάθε σχολείο να αναπτύξει τουλάχιστον μια δράση με έμφαση στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και στην προαγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων και της θετικής συμπεριφοράς μεταξύ των μελών της μαθητικής κοινότητας.

Για τον καλύτερο συντονισμό και τη βέλτιστη διοργάνωση των Προγραμμάτων, των Δράσεων και των Επιμορφωτικών πρωτοβουλιών, παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Συντονίστρια της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (Π.Ο.Δ.Π.) Άννα Μπαφίτη, ώστε να ζητήσουν την υποστήριξή της στη διοργάνωση των δραστηριοτήτων τους. Επίσης, να της αποστείλουν τις σχετικές δράσεις που ήδη υλοποιούν ή εκείνες που σχεδιάζουν, μέχρι την Παρασκευή 23-12-2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ssneonflo(at)sch.gr.

Σημειώνεται ότι τα προγράμματα και οι δράσεις θα υλοποιούνται κατόπιν ενημέρωσης και έγκρισης των υπεύθυνων Σχολικών Συμβούλων, οι οποίοι έχουν και την συνολική ευθύνη του επιτελούμενου στις Σχολικές Μονάδες εκπαιδευτικού έργου και μπορούν να υποστηρίξουν την πραγματοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων.

Επιπροσθέτως, μετά από συνεννόηση με την Ε.Σ.Υ.Δ.Π. Δυτικής Μακεδονίας, τους/τις  Σχολικούς/ές Συμβούλους και τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση και υλοποίηση Ημερίδας με θέμα τις «Καλές Πρακτικές που εφαρμόστηκαν την τελευταία διετία στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φλώρινας σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και την προαγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο». Στόχος είναι η ανάδειξη των δράσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, ώστε να αποτελέσουν έναυσμα και έμπνευση για ανάλογες δράσεις από όλους τους εκπαιδευτικούς.

Η Ημερίδα προβλέπεται να διεξαχθεί τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016, στις 17.30 – 21.00 μμ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου «Φαίδων», στη Φλώρινα.

Μετά τα παραπάνω, εκπαιδευτικοί ή σχολικές μονάδες συνολικά, που επιθυμούν να παρουσιάσουν τις πρακτικές τους, καλούνται να αποστείλουν δήλωση συμμετοχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ssneonflo(at)sch.gr, έως τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, με μία σύντομη περίληψη του περιεχομένου των δράσεων.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε το 448/18-2-2016 (ΑΔΑ:ΩΕΞΚ4653ΠΣ-ΒΙ5) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares