Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Γυμνάσιο Για το 2023-2024


άκουσε το άρθρο

ΙΕΠ / Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 113729/Δ2/11-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 113924/Δ2/11-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 113990/Δ2/11-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114601/Δ2/12-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114547/Δ2/12-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114626/Δ2/12-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114695/Δ2/12-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114115/Δ2/11-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Εσπερινού,του Μουσικού και του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114700/Δ2/12-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114663/Δ2/12-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114256/Δ2/12-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 113818/Δ2/11-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114298/Δ2/12-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Α’ τάξης του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114682/Δ2/12-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114246/Δ2/12-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114132/Δ2/11-10-2023)
 • Οδηγίες για τη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος «Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Μουσική – Καλλιτεχνικά)» του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024 (Αρ. Πρωτ. 114647/Δ2/12-10-2023)
Share and Enjoy !
Shares