Ο οριστικός πίνακας με τους υποψήφιους Διευθυντές του Γυμνασίου Λεχόβου

Έγγραφο 5153/13-10-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Μετά από την αριθμ. 25/13-10-2015 … ➜ περισσότερα

Ανακοίνωση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Ενστάσεις μέχρι την Δευτέρα 12-10-2015

Έγγραφο 5019/8-10-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Μετά την αριθμ. 23/06-10-2015 Πράξη … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης διευθυντή του Γυμνασίου Λεχόβου Αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα 05-10-2015

Έγγραφο 4830/30-9-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ Υποβολή αιτήσεων μέχρι 5-10-2015

Έγγραφο Κ1/151034/25-9-2015 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΡ465ΦΘ3-ΚΤ7) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Υποβολή αιτήσεων μέχρι 5-10-2015

Έγγραφο Κ1/151032/25-9-2015 (ΑΔΑ: ΩΛΙΤ465ΦΘ3-5ΦΔ) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία … ➜ περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών – υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. Από 30-9-2015 έως 5-10-2015 η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας

Εγκύκλιος Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-9-2015 (ΑΔΑ:74ΗΤ465ΦΘ3-3ΘΕ) του Υπουργείου Παιδείας Έχοντας υπόψη τις διατάξεις … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης διευθυντή του Γυμνασίου Λεχόβου Αιτήσεις από την Πέμπτη 24-09-2015 μέχρι την Τετάρτη 30-09-2015

Προκήρυξη 4697/23-09-2015 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Προκηρύσσουμε Την πλήρωση της … ➜ περισσότερα

Νέοι Διευθυντές στα Εκκλησιαστικά Σχολεία Η θητεία τους λήγει στις 31-7-2017

Απόφαση 119905/Θ2/27-7-2015 (ΑΔΑ:6ΣΨ4465ΦΘ3-ΕΒΔ) του Υπουργείου Παιδείας Με απόφαση που υπέγραψε … ➜ περισσότερα

Οι νέοι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας Αναλαμβάνουν 1-7-2015 με θητεία μέχρι 31-7-2017

Απόφαση 3079/26-6-2015 (ΑΔΑ:71ΗΜ465ΦΘ3-1ΜΤ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Τοποθετούμε, για το … ➜ περισσότερα

Συμπλήρωση της ΥΑ για την επιλογή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων Πώς γίνεται η προσωρινή πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων

Απόφαση Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-6-2015 (ΦΕΚ 1251/Β/24-6-2015) του Υπουργείου Παιδείας Μέχρις ότου ολοκληρωθεί … ➜ περισσότερα

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Ενστάσεις μέχρι 25-6-2015

Έγγραφο 3376/23-6-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 25-6-2015

Απόφαση 2875/18-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΝΟΛ465ΦΘ3-Α30) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Τοποθετούμε, για το … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για τις θέσεις Διευθυντών των σχολείων Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης-Μέχρι 24-6-2015 η υποβολή αιτήσεων Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι εκπαιδευτικοί της Γενικής Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 98179/Θ2/22-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΙΝΡ465ΦΘ3-ΥΓΨ) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς … ➜ περισσότερα

Διάθεση Εκπαιδευτικών στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) Προκειμένου να ψηφίσουν στα ΕΚ

Έγγραφο 97265 /Δ4/18-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Παρακαλούμε όπως οι εκπαιδευτικοί … ➜ περισσότερα

Πώς θα γίνεται η επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Απόφαση 93339/Θ2/12-6-2015 (ΦΕΚ 1158/Β/18-6-2015, ΑΔΑ:7Κ0Ψ465ΦΘ3-73Σ) του Υπουργείου Παιδείας Η επιλογή … ➜ περισσότερα

Τι ισχύει για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών των σχολικών μονάδων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ο νόμος, η ΥΑ και οι εγκύκλιοι. Οι πίνακες υποψηφίων σε σχολεία της ΔΔΕ Φλώρινας

Ο Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015) με τίτλο «Επείγοντα μέτρα για … ➜ περισσότερα

13η διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Υποχρεωτική η παρουσία των εκπαιδευτικών στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων

Εγκύκλιος Φ.361.22/49/97296/E3/18-6-2015 (ΑΔΑ:7ΨΘ0465ΦΘ3-4ΝΦ) του Υπουργείου Παιδείας Η διαδικασία της ψηφοφορίας … ➜ περισσότερα

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο