Ο οριστικός πίνακας με τους υποψήφιους Διευθυντές του Γυμνασίου Λεχόβου

Έγγραφο 5153/13-10-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας

Μετά από την αριθμ. 25/13-10-2015 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας με διευρυμένη σύνθεση για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., όπου διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις επί των πινάκων που ανακοινώθηκαν με το αριθμ. 5019/08-10-2015 έγγραφό μας, η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει:

α) Τελικό αναμορφωμένο αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών του Γυμνασίου Λεχόβου που πληρούν ή δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και

β) Τελικό αναμορφωμένο πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατά φθίνουσα σειρά.

Επισημαίνεται ότι από τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων έχουν αφαιρεθεί οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Διαβάστε το έγγραφο

Τελικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών που πληρούν ή δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία

Τελικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων διευθυντών

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]