Κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολείων για τα οποία δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες ή οι αυτές δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια Η επιλογή Διευθυντή πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.361.22/166/170634/E3/26-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες ή οι υποψηφιότητες δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4327/2015 (Α’ 50) όπου ορίζουν ότι «Όσον αφορά την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή μη ικανοποίησης των απαιτούμενων κριτηρίων υποψηφιότητας σε κάποια σχολική μονάδα, η επιλογή Διευθυντή πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.»

Η τοποθέτηση στις θέσεις αυτές γίνεται με θητεία έως το τέλος του σχολικού έτους όσον αφορά στους οργανικά ανήκοντες στη σχολική μονάδα και έως τη λήξη του διδακτικού έτους όσον αφορά στους υπηρετούντες με απόσπαση.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares