Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

Εγκύκλιος Φ.361.22/23/91322/E3/31-5-2017 (ΑΔΑ:ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της αριθμ. … ➜ περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 4473/2017

Απόφαση Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 (ΦΕΚ 1890/Β/31-5-2017) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε το χρόνο … ➜ περισσότερα

Πλήθος τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Διευθυντών ΕΠΑΛ και τον ορισμό των Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ Ως τμήμα θεωρείται εκείνο που έχει τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές

Εγκύκλιος Φ8/173856/Δ4/18-10-2016 (Ανακοινοποίηση 19-10-2016) του Υπουργείου Παιδείας Τα τμήματα τα … ➜ περισσότερα

Νέος Διευθυντής στο 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Απόφαση 5907β/16-9-2016 (ΑΔΑ:67ΤΞ4653ΠΣ-5ΙΨ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Τοποθετούμε σε κενή … ➜ περισσότερα

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής για τη θέση του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας

Απόφαση 4710/2-9-2016 (ΑΔΑ:ΩΖΗ54653ΠΣ-ΔΓΟ) της ΔΔΕ Φλώρινας 05-09-2016: Διαδικασία μοριοδότησης των … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη Πλήρωσης της Θέσης Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 02-09-2016

Προκήρυξη 4601/29-8-2016 (ΑΔΑ:ΩΞΩΔ4653ΠΣ-7ΗΙ) της ΔΔΕ Φλώρινας Π ρ ο κ … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για θητεία και κάλυψη θέσης διευθυντών-υποδιευθυντών σχολείων

Έγγραφο Φ.361.22/46/137244/E3/26-8-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΣ34653ΠΣ-ΨΚ6) του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με την … ➜ περισσότερα

Οι νέοι Διευθυντές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Η θητεία τους λήγει στις 31-8-2018

Απόφαση Κ1/131268/9-8-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΑΝ4653ΠΣ-Μ24) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόσπαση των … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων διευθυντών ΣΔΕ Από 5 έως 18-8-2016 οι αιτήσεις ηλεκτρονικά

Έγγραφο Κ1/128705/3-8-2016 (ΑΔΑ: 626Ξ4653ΠΣ-ΕΜΑ) του Υπουργείου Παιδείας Η Γενική Γραμματεία … ➜ περισσότερα

Ανάκληση προκήρυξης πλήρωσης θέσης διευθυντή στο 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας

Έγγραφο 3520/13-6-2016 (ΑΔΑ:6ΦΙ44653ΠΣ-ΒΧΛ) της ΔΔΕ Φλώρινας Ανακαλούμε την αριθμ. 3403/07-06-2016 … ➜ περισσότερα

Κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων Θα προκηρυχθούν με την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017

Έγγραφο Φ.361.22/34/95803/Ε3/10-6-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ674653ΠΣ-ΟΦΣ) του Υπουργείου Παιδείας Προκειμένου για την κάλυψη … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από 8 έως και 10-6-2016

Έγγραφο 3403/7-6-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας Προκηρύσσουμε Την πλήρωση της κενούμενης … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει εκπαιδευτικός με οργανική θέση Παράταση της θητείας τους μέχρι 31-8-2016

Έγγραφο Φ.361.22/32/88447/Ε3/31-5-2016 (ΑΔΑ:67414653ΠΣ-ΦΔΡ) του Υπουργείου Παιδείας Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου Αιτήσεις από 10 έως και 12-2-2016

Πρόσκληση – προκήρυξη 713/9-2-2016 (ΑΔΑ:7ΚΞΜ4653ΠΣ-ΚΕΒ) της ΔΔΕ Φλώρινας Προκηρύσσουμε Την … ➜ περισσότερα

Αριθμός τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος Φ8/169717/Δ4/23-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Τα τμήματα τα οποία προσμετρώνται … ➜ περισσότερα

Κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολείων για τα οποία δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες ή οι αυτές δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια Η επιλογή Διευθυντή πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου

Εγκύκλιος Φ.361.22/166/170634/E3/26-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Για την κάλυψη κενών θέσεων … ➜ περισσότερα

Ο προσωρινός τελικός πίνακας με τα μόρια των υποψηφίων Διευθυντών του Γυμνασίου Λεχόβου Ενστάσεις μέχρι 20-10-2015

Έγγραφο 5275/16-10-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο