Ο προσωρινός τελικός πίνακας με τα μόρια των υποψηφίων Διευθυντών του Γυμνασίου Λεχόβου Ενστάσεις μέχρι 20-10-2015

Έγγραφο 5275/16-10-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών για το Γυμνάσιο Λεχόβου, όπως προκύπτουν από το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων.

Δίνεται προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 16-10-2015 μέχρι 20-10-2015, για υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους.

Διαβάστε το έγγραφο

Ο πίνακας με τα μόρια

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο