Αριθμός εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια κατόπιν εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2024-2025 Ο αριθμός εισακτέων στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο Φλώρινας

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 3/Ε.Σ.Ε.Ε./6-3-2024 Αριθμός εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια … ➜ περισσότερα

Διαδικασία εισαγωγής χωρίς εξετάσεις μαθητών/τριών ειδικών κατηγοριών στα εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 Η αίτηση υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός του πρώτου δεκαημέρου του σχολικού έτους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 92356/Θ2/22 -8-2023 Διαδικασία εισαγωγής χωρίς εξετάσεις μαθητών/τριών … ➜ περισσότερα

Ανακαλείται η προκήρυξη για την επιλογή εκπαιδευτικών για τα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το 2023-2024

Έγγραφο 62958/Θ2/06-06-2023 (ΑΔΑ: 6Χ0Θ46ΜΤΛΗ-ΩΜΥ) του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν της αριθ. … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 45043/Θ2/19-4-2023 – ΑΔΑ: 63Μ646ΜΤΛΗ-Ξ4Α Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε … ➜ περισσότερα

Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων (ομάδες μαθημάτων) Εκκλησιαστικών Σχολείων – Θέματα των εξετάσεων – Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης

ΥΠΑΙΘ, Υπουργική Απόφαση, Αρ. Πρωτ.: 32982/Θ2/22 – 03-2023 – ΑΔΑ: … ➜ περισσότερα

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Αριθ. Πρωτ.: 42021/Θ2/10 -04-2023 (ΑΔΑ: 66Ι446ΜΤΛΗ-Ω2Τ) Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα … ➜ περισσότερα

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για Εκκλησιαστικά Σχολεία, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για Εκκλησιαστικά Σχολεία, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας … ➜ περισσότερα

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) – Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του … ➜ περισσότερα

Δελτίο τύπου: Εισαγωγή μαθητών/τριών στο Εκκλησιαστικό Γενικό Λύκειο – Γυμνάσιο Φλώρινας σχολικού έτους 2023-2024 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 έως και Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

Σας ενημερώνουμε ότι: α) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής … ➜ περισσότερα

Υποβολή αίτησης για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 Από Παρασκευή 10.03.2023 και ώρα 14:00 έως και Δευτέρα 27.03.2023 και ώρα 14:00.

Σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 25345/Θ2/6-3-2023 εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα … ➜ περισσότερα

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Y.A. Αρ. Πρωτ.: 22010/Δ6/24-2-2023 (ΑΔΑ: Ψ3Ω746ΜΤΛΗ-Ψ94) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με … ➜ περισσότερα

Αριθμός εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια κατόπιν εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ: 3/Ε.Σ.Ε.Ε/17-2-2023 «Αριθμός εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη για την επιλογή Διευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16-1-2023 έως 3-2-2023 έως τις 16:00

Εγκύκλιος 3817/Θ2/13-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ3546ΜΤΛΗ-1ΘΧ) του Υπουργείου Παιδείας Ο Γενικός Γραμματέας … ➜ περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων Η θητεία των Διευθυντών που επιλέγονται θα είναι τετραετής

Απόφαση 128677/Θ2/19-10-2022 (ΦΕΚ 5454/Β/21-10-2022, ΑΔΑ: 603Ζ46ΜΤΛΗ-4Ε1) του Υπουργείου Παιδείας Για … ➜ περισσότερα

Πώς θα επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώνουν τα Εκκλησιαστικά Σχολεία Η θητεία τους στα σχολεία στα οποία θα τοποθετούνται θα είναι τετραετής

Απόφαση 128626/Θ2/19-10-2022 (ΦΕΚ 5495/Β/24-10-2022, ΑΔΑ: 6ΦΧΨ46ΜΤΛΗ-ΚΙΖ) του Υπουργείου Παιδείας Τα … ➜ περισσότερα

Ποιοι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στα Εκκλησιαστικά Σχολεία χωρίς εξετάσεις Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής τους

Έγγραφο 99702/Θ2/08-08-2022 (ΦΕΚ 4367/Β/17-08-022, ΑΔΑ: ΨΥΦΦ46ΜΤΛΗ-Ο3Σ) του Υπουργείου Παιδείας Κατ’ … ➜ περισσότερα

Η διαδικασία εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία Η επιλογή του Εκκλησιαστικού Σχολείου που επιθυμεί να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια είναι ανεξάρτητη από τον τόπο διαμονής του/της

Απόφαση 99709/Θ2/09-08-2022 (ΦΕΚ 4271/Β/11-08-2022, ΑΔΑ: ΩΜΕΔ46ΜΤΛΗ-0Ω6) του Υπουργείου Παιδείας Η … ➜ περισσότερα

Κάλυψη λειτουργικών κενών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία Τι πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο 98354/Θ2/04-08-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού και … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των δομών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης κατά το 2022-2023 Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να υπηρετούν στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για ένα ακόμη διδακτικό έτος, εφόσον το επιθυμούν

Έγγραφο 74801/Θ2/17-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας Βάσει των διατάξεων της παρ. … ➜ περισσότερα