Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων Η θητεία των Διευθυντών που επιλέγονται θα είναι τετραετής

Απόφαση 128677/Θ2/19-10-2022 (ΦΕΚ 5454/Β/21-10-2022, ΑΔΑ: 603Ζ46ΜΤΛΗ-4Ε1) του Υπουργείου Παιδείας Για … ➜ περισσότερα

Πώς θα επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώνουν τα Εκκλησιαστικά Σχολεία Η θητεία τους στα σχολεία στα οποία θα τοποθετούνται θα είναι τετραετής

Απόφαση 128626/Θ2/19-10-2022 (ΦΕΚ 5495/Β/24-10-2022, ΑΔΑ: 6ΦΧΨ46ΜΤΛΗ-ΚΙΖ) του Υπουργείου Παιδείας Τα … ➜ περισσότερα

Ποιοι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στα Εκκλησιαστικά Σχολεία χωρίς εξετάσεις Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής τους

Έγγραφο 99702/Θ2/08-08-2022 (ΦΕΚ 4367/Β/17-08-022, ΑΔΑ: ΨΥΦΦ46ΜΤΛΗ-Ο3Σ) του Υπουργείου Παιδείας Κατ’ … ➜ περισσότερα

Η διαδικασία εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία Η επιλογή του Εκκλησιαστικού Σχολείου που επιθυμεί να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια είναι ανεξάρτητη από τον τόπο διαμονής του/της

Απόφαση 99709/Θ2/09-08-2022 (ΦΕΚ 4271/Β/11-08-2022, ΑΔΑ: ΩΜΕΔ46ΜΤΛΗ-0Ω6) του Υπουργείου Παιδείας Η … ➜ περισσότερα

Κάλυψη λειτουργικών κενών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία Τι πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο 98354/Θ2/04-08-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού και … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των δομών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης κατά το 2022-2023 Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να υπηρετούν στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για ένα ακόμη διδακτικό έτος, εφόσον το επιθυμούν

Έγγραφο 74801/Θ2/17-06-2022 του Υπουργείου Παιδείας Βάσει των διατάξεων της παρ. … ➜ περισσότερα

Χρόνος έναρξης λειτουργίας των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 4823/2021 Αντικαθιστούν τα λειτουργούντα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια

Απόφαση 73157/Θ2/15-06-2022 (ΦΕΚ 3014/Β/16-06-2022, ΑΔΑ: ΨΠΓΟ46ΜΤΛΗ-ΖΩΔ) του Υπουργείου Παιδείας Τα … ➜ περισσότερα

Δεν υποχρεούνται να υπηρετήσουν την οργανική τους θέση προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα μετάθεσης οι εκπαιδευτικοί που μεταφέρθηκαν από την Εκκλησιαστική στη Γενική Εκπαίδευση

Έγγραφο 60994/Ε2/25-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ86Ρ46ΜΤΛΗ-4ΤΕ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων οργανικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών μεταφερόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας από το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας Από τη Δευτέρα 10-01-2022 μέχρι και τη Δευτέρα 17-01-2022

Έγγραφο 42/07-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΝΑ46ΜΤΛΗ-ΕΡΝ) της ΔΔΕ Φλώρινας Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης των οποίων οι οργανικές θέσεις μεταφέρθηκαν στη Γενική Εκπαίδευση Πρέπει να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης από 10 έως και 17 Ιανουαρίου 2021

Εγκύκλιος 168373/Ε2/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Μ4846ΜΤΛΗ-ΩΤ1) του Υπουργείου Παιδείας Στο ΦΕΚ 5775/Β/10-12-2021 … ➜ περισσότερα

Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στην γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Κοινή Απόφαση 161260/Θ2/09-12-2021 (ΦΕΚ 5775/Β/10-12-2021, ΑΔΑ: ΩΔΥΛ46ΜΤΛΗ-ΒΤ7) των Υπουργείων Παιδείας … ➜ περισσότερα

Διόρθωση στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ’ Τάξης των Εκκλησιαστικών Λυκείων Αφορά στα "κόντρα" μαθήματα

Στο ΦΕΚ 4569/Β/02-10-2021 δημοσιεύεται διόρθωση της ΥΑ 118380/Θ2/21-9-2021 (ΦΕΚ 4438/Β/25-09-2021) … ➜ περισσότερα

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση 118380/Θ2/21-09-2021 (ΦΕΚ 4438/Β/25-09-2021) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα Ωρολόγια … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το 2021-2022 Ανάληψη υπηρεσίας από 20 έως και 22 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφαση 116812/Θ2/17-09-2021 (ΑΔΑ: ΡΞΡΧ46ΜΤΛΗ-424) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την πρόσληψη, … ➜ περισσότερα

Ορισμός αναπληρωτή διευθυντή στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο –Λύκειο Φλώρινας Κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση 105370/Θ2/31-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΘΤ46ΜΤΛΗ-ΜΩ5) του Υπουργείου Παιδείας Τοποθετούμε τον παρακάτω … ➜ περισσότερα

ΥΠΑΙΘ – Μετατάξεις Εκπ/κών από κλάδο σε κλάδο της Α’/θμιας Εκπ/σης και από κλάδο της Β’/θμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης σε κλάδο της Α’/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΔΑ: 6ΦΜΚ46ΜΤΛΗ-566 – «Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της … ➜ περισσότερα

Τα νέα ωρολόγια προγράμματα των Εκκλησιαστικών Σχολείων Θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2020-2021

Απόφαση 108806/Θ2/24-8-2020 (ΦΕΚ 3625/Β/31-8-2020, ΑΔΑ: ΨΣΗ446ΜΤΛΗ-67Υ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο