Προγράμματα επιμόρφωσης Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Κατά την επιμορφωτική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023

Έγγραφο 121379/Ε3/27-10-2023 του Υπουργείου Παιδείας Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του … ➜ περισσότερα

Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή σε προσωρινά κενούμενη θέση του Γυμνασίου Λεχόβου

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4101, 30-08-2023 (ΑΔΑ: Ω86346ΝΚΠΔ-2Φ9) Ορισμός αναπληρωτή … ➜ περισσότερα

Ορισμός αναπληρώτριας Διευθύντριας σε κενή θέση του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4100/30-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΨΠ46ΝΚΠΔ-ΡΣ1) Ορισμός αναπληρώτριας Διευθύντριας … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ που ρυθμίζει τα θέματα επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων βάσει του ν. 4823/2021 Ο τρόπος υποβολής αιτήσεων σε περίπτωση επαναπροκήρυξης καθορίζεται από τις Διευθύνεις Εκπαίδευσης

Απόφαση Φ.361.22/65/86020/Ε3/31-07-2023 (ΦΕΚ 4843/Β/01-08-2023) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε το άρθρο … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενωθείσα θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας Με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027

Απόφαση 3602/18-07-2023 (ΑΔΑ: 91ΘΤ46ΜΤΛΗ-ΔΒΡ) της ΔΔΕ Φλώρινας Τοποθετούμε στην παρακάτω … ➜ περισσότερα

Απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων της Διευθύντριας του Γυμνασίου Αετού Μετά από αίτηση παραίτησης

Απόφαση 3533/12-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΨΧΙ46ΜΤΛΗ-ΡΞΔ) της ΔΔΕ Φλώρινας Αποφασίζουμε την απαλλαγή … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης – δήλωσης τοποθέτησης σε εναπομείνασα κενή θέση Διευθυντή / ντριας Σχολικής Μονάδας της ΔΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 20-04-2023 έως και την Παρασκευή 21-04-2023 και ώρα 15:00

Πρόσκληση 2344/19-04-2023 (ΑΔΑ: ΕΥΘΗ46ΜΤΛΗ-ΙΧΛ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Καλούμε τους/τις … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) της ΔΔΕ Φλώρινας Καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία ως Διευθυντές/ντριες εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά την λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023

Απόφαση 2343/19-04-2023 (ΑΔΑ: 9Λ3346ΜΤΛΗ-0Η2) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Τοποθετούμε τους … ➜ περισσότερα

Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σε χρονική περίοδο που θα καθοριστεί από το ΥΠΑΙΘ

Απόφαση Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β/03-12-2022) του Υπουργείου Παιδείας Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν … ➜ περισσότερα

Απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων της Διευθύντριας του Γυμνασίου-ΛΤ Λαιμού

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4165/31-08-2022 – Απαλλαγή από την … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών με αναπλήρωση, σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 24-08-2022 έως και το Σάββατο 27-08-2022 και ώρα 23:59

Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας: Αρ. Πρωτ.: 4051/24-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΙΗ46ΜΤΛΗ-Θ70) Η Διευθύντρια … ➜ περισσότερα

Πώς θα συγκροτηθούν τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων Κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης και χωρίς τη συμμετοχή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) … ➜ περισσότερα

Αλλαγή στη σειρά επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης Η επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων θα προηγηθεί αυτής των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Παρ. 1 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) … ➜ περισσότερα

Ορισμός αναπληρωτή διευθυντή στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο –Λύκειο Φλώρινας Κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση 105370/Θ2/31-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΘΤ46ΜΤΛΗ-ΜΩ5) του Υπουργείου Παιδείας Τοποθετούμε τον παρακάτω … ➜ περισσότερα

Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ Με θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2024

Απόφαση K5/105255/30-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΝΘ46ΜΤΛΗ-ΖΧ5) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την απόσπαση … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης για την κενούμενη θέση Διευθυντή στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Φλώρινας Αιτήσεις από Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 έως και Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00

ΑΔΑ: ΨΤΡ646ΜΤΛΗ-7ΛΚ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση υποψηφίων σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας Πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από 01-09-2021

Τοποθέτηση υποψηφίων εκπαιδευτικών σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών (Απόφαση 3146/27-07-2021 της … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενούμενων θέσεων Διευθυντών σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 έως και την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00’

Πρόσκληση 3071/20-07-2021 (ΑΔΑ: 6Δ5Σ46ΜΤΛΗ-0ΛΞ) της ΔΔΕ Φλώρινας Καλούμε τους υποψήφιους … ➜ περισσότερα

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Απόφαση Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-9-2018 (ΦΕΚ 4424/Β/5-10-2018) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 – … ➜ περισσότερα