Ανακοίνωση οριστικών πινάκων οργανικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ΕΑΕ Προερχόμενων από μετάθεση ή αίτηση βελτίωσης θέσης ή αίτηση οριστικής τοποθέτησης των ευρισκόμενων από προηγούμενα έτη στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: 9ΒΧΡ46ΝΚΠΔ-ΤΗΣ – Ανακοίνωση οριστικού πίνακα οργανικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Απόφαση τοποθέτησης και μερικής διάθεσης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, Σχολικό Έτος 2023-2024 (Κατηγορία: τακτικού προϋπολογισμού) Οι προσληφθέντες/είσες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 6043/ 01-11-2023 (ΑΔΑ: 96ΙΚ46ΝΚΠΔ-Λ8Ρ) Απόφαση τοποθέτησης … ➜ περισσότερα

Τοποθετήσεις ή/και διαθέσεις εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για κάλυψη ή/και συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4104/30-08-2023 (ΑΔΑ: Ω8Μ346ΝΚΠΔ-ΙΤΥ) Διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Αρ. Πρωτ.: 4103/30-08-2023 ΑΔΑ: 6ΓΟΟ46ΝΚΠΔ-54Ω Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 10/27-06-2023

ΑΔΑ: 6ΑΛΒ46ΜΤΛΗ-ΤΔΥ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση 2 Ιουνίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 9/26-05-2023

ΑΔΑ: ΩΧ7Β46ΜΤΛΗ-Π0Ε – Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών, σε συνέχεια της αριθμ. … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 9/26-05-2023

ΑΔΑ: 63ΙΤ46ΜΤΛΗ-ΓΚΟ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 25 Απριλίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 8/21-04-2023

ΑΔΑ: ΨΑ2Σ46ΜΤΛΗ-466 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, από διάθεση ΠΥΣΔΕ και από βελτίωση θέσης Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 7/04-04-2023

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Δ.Ε. … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση 31 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 6/31-03-2023

ΑΔΑ: 6ΞΣΚ46ΜΤΛΗ-9ΚΛ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 5/24-03-2023

ΑΔΑ: Ψ2ΧΞ46ΜΤΛΗ-1ΚΔ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 4/20-03-2023

ΑΔΑ: ΨΣΣΑ46ΜΤΛΗ-ΟΑΣ – Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου (τακτικού … ➜ περισσότερα

Προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας σχετικά με τις υπεραριθμίες και ανακοίνωση του πίνακα των υπεραριθμιών και των κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα Υποβολή δηλώσεων από την Τρίτη 21-03-2023 και ώρα 09:00 π.μ. μέχρι και την Πέμπτη 23-03-2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 1612, 20-03-2023 – Προγραμματισμός εργασιών … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 3/07-03-2023

ΑΔΑ: 9ΒΞΗ46ΜΤΛΗ-ΘΔΨ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 14 Φεβρ 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 1/07-02-2023

ΑΔΑ: 6Ψ2Τ46ΜΤΛΗ-ΥΙΝ – Αναγνώριση συνάφειας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 8 Φεβρ 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 1/07-02-2023

ΑΔΑ: 93ΣΥ46ΜΤΛΗ-8Ξ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 9 Ιαν 2023

ΑΔΑ: Ω87Ο46ΜΤΛΗ-ΑΧΒ – Απόφαση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου σε … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 14 Δεκ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 33/14-12-2022

ΑΔΑ: ΡΩΦ446ΜΤΛΗ-19Λ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/01-12-2022

ΑΔΑ: 9Κ7Β46ΜΤΛΗ-ΕΩΛ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Στεφάνοβιτς Αθηνά … ➜ περισσότερα