ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Νο 5/24-03-2023

ΑΔΑ: Ψ2ΧΞ46ΜΤΛΗ-1ΚΔ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Φλώρινας 4/20-03-2023

ΑΔΑ: ΨΣΣΑ46ΜΤΛΗ-ΟΑΣ – Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου (τακτικού … ➜ περισσότερα

Προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας σχετικά με τις υπεραριθμίες και ανακοίνωση του πίνακα των υπεραριθμιών και των κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα Υποβολή δηλώσεων από την Τρίτη 21-03-2023 και ώρα 09:00 π.μ. μέχρι και την Πέμπτη 23-03-2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 1612, 20-03-2023 – Προγραμματισμός εργασιών … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 3/07-03-2023

ΑΔΑ: 9ΒΞΗ46ΜΤΛΗ-ΘΔΨ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 14 Φεβρ 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 1/07-02-2023

ΑΔΑ: 6Ψ2Τ46ΜΤΛΗ-ΥΙΝ – Αναγνώριση συνάφειας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 8 Φεβρ 2023 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 1/07-02-2023

ΑΔΑ: 93ΣΥ46ΜΤΛΗ-8Ξ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 9 Ιαν 2023

ΑΔΑ: Ω87Ο46ΜΤΛΗ-ΑΧΒ – Απόφαση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου σε … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 14 Δεκ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 33/14-12-2022

ΑΔΑ: ΡΩΦ446ΜΤΛΗ-19Λ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/01-12-2022

ΑΔΑ: 9Κ7Β46ΜΤΛΗ-ΕΩΛ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Στεφάνοβιτς Αθηνά … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/01-12-2022

ΑΔΑ: ΨΙΨ246ΜΤΛΗ-ΖΔ7 – Προσωρινή διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου (τακτικού … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/01-12-2022

ΑΔΑ: ΨΨΑ446ΜΤΛΗ-Π2Θ – Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 31/21-11-2022

ΑΔΑ: 6Θ3046ΜΤΛΗ-ΠΩΖ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Κωνσταντινίδου Ειρήνη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

ΑΔΑ: ΨΜΓ146ΜΤΛΗ-9ΔΞ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Χαρίση Αφροδίτη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 2 Νοε 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 30/02-11-2022

ΑΔΑ: 6ΨΔΣ46ΜΤΛΗ-ΡΩΒ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 Πράξη ΠΣΥΔΕ Νο 29/18-10-2022

ΑΔΑ: ΨΟΥΔ46ΜΤΛΗ-ΨΜΟ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Μαρκοπούλου Μαριάνθη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 Απόφαση ΠΥΣΔΕ Νο 29/18-10-2022

ΑΔΑ: ΨΣ2946ΜΤΛΗ-ΚΓΓ – Τροποποίηση ωρών μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 29/18-10-2022

ΑΔΑ: 6Β1Ι46ΜΤΛΗ-ΠΕ5 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Τασσοπούλου Χριστίνα … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 28 και 29/18-10-2022

ΑΔΑ: ΩΧ3946ΜΤΛΗ-4ΝΔ – Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 7, 10 και 11 Οκτωβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 27/06-10-2022 και 28/11-10-2022

ΑΔΑ: 9Φ8Α46ΜΤΛΗ-0Σ5 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο