ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 17 Μαΐου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 14/17-05-2022

ΑΔΑ: 9Λ8Μ46ΜΤΛΗ-ΤΔ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 13/05-05-2022

ΑΔΑ: ΨΘΙΓ46ΜΤΛΗ-Γ0Ψ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Ανδρέου Ευαγγελία … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 19 Απριλίου 2022

ΑΔΑ: ΨΦ3Θ46ΜΤΛΗ-Υ0Ψ – Ανανέωση των αποφάσεων τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 12/18-04-2022

ΑΔΑ: ΨΗΒ246ΜΤΛΗ-4Α7 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Λαζένκα Χριστίνα … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Οργανικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΓΠ και ΕΑΕ – 14 Απρ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 11/14-04-2022

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Δ.Ε. … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση σε οργανική θέση εκπαιδευτικών που είτε βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας είτε με βελτίωση θέσης Υποβολή αιτήσεων για διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων μέχρι και την Τετάρτη 13-04-2021

Έγγραφα 1968/12-04-2022 (για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας) και 1969/12-04-2022 (για … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Υπεράριθμοι και Οργανικά Κενά – 7 Απρ 2022 Υποβολή αιτήσεων για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση μέχρι την Δευτέρα 11-04-2022 και ώρα 15:00

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Απόφαση 1885/07-04-2022, ΑΔΑ: 9Ι5Χ46ΜΤΛΗ-ΓΞ1 ) Τοποθέτηση … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 1 Απρ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 8/31-03-2022

ΑΔΑ: Ψ7ΩΑ46ΜΤΛΗ-ΕΨΩ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

Ο προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας σχετικά με τις υπεραριθμίες του σχολικού έτους 2022-2023 Υποβολή αιτήσεων για χαρακτηρισμό ή μη εκπαιδευτικών ως υπεράριθμων από τη Δευτέρα 04-04-2022 μέχρι και την Τετάρτη 06-04-2022 και ώρα 13:00

Έγγραφο 1674/31-03-2022 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας (Ανακοινοποίηση 01-04-2022) Από … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 7/28-03-2022

ΑΔΑ: 63ΦΠ46ΜΤΛΗ-Ι6Β – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού – Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ02) … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 14 και 15 Μαρτίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 6/14-03-2022

ΑΔΑ: 9ΣΚΛ46ΜΤΛΗ-ΖΔΤ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 6/14-03-2022

ΑΔΑ: ΩΖΘ046ΜΤΛΗ-ΙΤΘ – Τροποποίηση της διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, που προσλήφθηκε … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 4/01-03-2022 και 5/04-03-2022

ΑΔΑ: 9ΧΗΨ46ΜΤΛΗ-ΗΣΦ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 1 Μαρτίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 4/01-03-2022

ΑΔΑ: 647146ΜΤΛΗ-Ι5Ζ – Τροποποίηση ωραρίου διάθεσης εκπαιδευτικού – Τσιώλη Αικατερίνη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 24 Φεβρ 2022

ΑΔΑ: Ω51Κ46ΜΤΛΗ-41Τ – Τροποποίηση έγκρισης ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Τσιώλη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 18 Φεβρ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 3/15-02-2022

ΑΔΑ: 6ΨΡ646ΜΤΛΗ-Χ30 – Τροποποίηση τοποθέτησης και ανάκληση μερικής διάθεσης αναπληρώτριας … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 15 Φεβρ 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 3/15-02-2022

Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Βασδέκη Δέσποινα (ΠΕ87.02) (Απόφαση 565/15-02-2022, … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο