ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 32/01-12-2022

ΑΔΑ: ΨΨΑ446ΜΤΛΗ-Π2Θ – Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΑΔΑ: 6ΜΜΚ46ΜΤΛΗ-ΤΝΕ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Ισπυρίδης Δήμος … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 31/21-11-2022

ΑΔΑ: 6Θ3046ΜΤΛΗ-ΠΩΖ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Κωνσταντινίδου Ειρήνη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

ΑΔΑ: ΨΜΓ146ΜΤΛΗ-9ΔΞ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Χαρίση Αφροδίτη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

ΑΔΑ: 9Φ8Ω46ΜΤΛΗ-0ΔΥ – Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Μαρκοπούλου Μαριάνθη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 2 Νοε 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 30/02-11-2022

ΑΔΑ: 6ΨΔΣ46ΜΤΛΗ-ΡΩΒ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 Πράξη ΠΣΥΔΕ Νο 29/18-10-2022

ΑΔΑ: ΨΟΥΔ46ΜΤΛΗ-ΨΜΟ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Μαρκοπούλου Μαριάνθη … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ: ΨΖΔ446ΜΤΛΗ-Χ30 – Τροποποίηση έγκρισης ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Ρούφου … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 Απόφαση ΠΥΣΔΕ Νο 29/18-10-2022

ΑΔΑ: ΨΣ2946ΜΤΛΗ-ΚΓΓ – Τροποποίηση ωρών μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτικοί κατέχοντες … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 29/18-10-2022

ΑΔΑ: 6Β1Ι46ΜΤΛΗ-ΠΕ5 – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Τασσοπούλου Χριστίνα … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 28 και 29/18-10-2022

ΑΔΑ: ΩΧ3946ΜΤΛΗ-4ΝΔ – Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας- Αποφάσεις Ανάθεσης Υπερωριών – Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ: ΩΔ1Ν46ΜΤΛΗ-ΞΡΑ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Καράλη Χρυσή … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 7, 10 και 11 Οκτωβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 27/06-10-2022 και 28/11-10-2022

ΑΔΑ: 9Φ8Α46ΜΤΛΗ-0Σ5 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 Πράξεις ΠΥΣΔΕ Νο 25/09-09-2022 και 27/06-10-2022

ΑΔΑ: Ω8ΓΚ46ΜΤΛΗ-307 – Ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ: 9ΔΟ046ΜΤΛΗ-3Ψ3 – Τοποθετήσεις ή/και διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ: Ω84Ε46ΜΤΛΗ-6ΟΖ – Διαθέσεις στελεχών του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας για … ➜ περισσότερα

ΔΔΕ Φλώρινας – Εγκρίσεις Ανάθεσης Υπερωριακής Απασχόλησης Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

ΑΔΑ: ΡΟΗ646ΜΤΛΗ-ΓΟΓ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – ΓΕΛ Φιλώτα … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο